Mezinárodní konference k 90. výročí narození Kurta Gödela

25. 8. 1996


ulice


charakteristika

Ve dnech 25.–29. 8. 1996 se v Brně konala mezinárodní vědecká konference u příležitosti 90. výročí narození matematika, fyzika a filozofa světového významu Kurta Gödela.
Konferenci uspořádala Masarykova univerzita, Akademie věd České republiky a Společnost Kurta Gödela ve Vídni. Její úplný název zněl "Lgical foundations of mathematics, computer science and physics - Kurt G0246del Legacy (Gödel 96)".


prameny, literatura

článek v odborném periodiku

""Gödel 96""


osoby

Kurt Gödel
filozof, k jehož výročí narození byla konference uspořádánasouvisející odkazy

Čoup


Aktualizováno: 29. 03. 2019