Slavnostní prezentace národopisné encyklopedie

29. 11. 2007číslo orientační

9


místo

v budově rektorátu Masarykovy univerzity


nej...

Československo
první československá národopisná encyklopedie


charakteristika

Třídílná publikace Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska je výsledkem mnohaleté společné práce více než stovky autorů především z Etnologického ústavu AV ČR, z Ústavu evropské etnologie FF MU, ale i z dalších institucí.


účastníci

Stanislav Bouček, Etnologický ústav AV ČR,
Miroslav Válka, Ústav evropské etnologie FF MU


zajímavosti

První pokusy o vydání etnografické encyklopedie se objevily už koncem 19. století.


poznámka

Věcná část (1289 stran) je rozdělena do dvou dílů a obsahuje velkou obrazovou přílohu, členěnou tematicky (dům, oděv, lidové umění, zvyky, obyčeje); biografická část (284 stran) obsahuje více než 800 hesel a fotografie čelných představitelů.


prameny, literatura

městská část

související odkazy

Kal


Aktualizováno: 26. 06. 2018