Internetová encyklopedie dějin Brna

Založení Typografické besedy Veleslavín

Založení Typografické besedy Veleslavín


 • 18. 10. 1885 


 • charakteristika

  Tento spolek vznikl jako česká obdoba Brünner Typographen-Sängerbund (založen v roce 1867) z podnětu českých členů staršího Ústředního spolku knihtiskařů moravských, v němž byli do té doby organizováni typografové obou národností.
  První setkání se uskutečnilo 18. července 1885 v Ambrožově hostinci.


 • účastníci

  Vypracováním stanov pěveckého spolku českých typografů byl pověřen výbor skládající se z následujících členů:
  - Jindřich Slovák a K. Novotný z moravské akciové tiskárny
  - Antonín Okáč z benediktinské tiskárny
  - Josef Kalendovský a F. Šteiger z Burkartovy tiskárny
  - Josef Stříž z Kindlovy tiskárny.

 • zajímavosti

  Do roku 1889 se museli členové spolku scházet v hostincích a od tohoto roku si mohli pronajmout samostatné místnosti v Pražákově paláci.

 • poznámka

  Do prvního řádného výboru Veleslavínu byli na ustavující schůzi spolku dne 18. 10. 1885 zvoleni:
  - Vilém Toth (předseda)
  - František Slovák (místopředseda)
  - Jindřich Slovák (jednatel)
  - K. Novotný (pokladník)
  - Antonín Okáč (archivář)
  - Josef Kalendovský a F. Šteiger (členové výboru).


 • obrazy

  img13095.jpg


 • prameny, literatura


 • autor

  MJ


Aktualizováno: 10. 07. 2018

Typografická beseda veleslavín v roce 1910. Zdroj: Jitka Bajgarová, Hudební spolky v Brně a jejich role při utváření „hudebního obrazu“ města 1860–1918, Brno 2005, s. 18.