Založení Typografické besedy Veleslavín

18. 10. 1885


charakteristika

Tento spolek vznikl jako česká obdoba Brünner Typographen-Sängerbund (založen v roce 1867) z podnětu českých členů staršího Ústředního spolku knihtiskařů moravských, v němž byli do té doby organizováni typografové obou národností.
První setkání se uskutečnilo 18. července 1885 v Ambrožově hostinci.


účastníci

Vypracováním stanov pěveckého spolku českých typografů byl pověřen výbor skládající se z následujících členů:
- Jindřich Slovák a K. Novotný z moravské akciové tiskárny
- Antonín Okáč z benediktinské tiskárny
- Josef Kalendovský a F. Šteiger z Burkartovy tiskárny
- Josef Stříž z Kindlovy tiskárny.


zajímavosti

Do roku 1889 se museli členové spolku scházet v hostincích a od tohoto roku si mohli pronajmout samostatné místnosti v Pražákově paláci.


poznámka

Do prvního řádného výboru Veleslavínu byli na ustavující schůzi spolku dne 18. 10. 1885 zvoleni:
- Vilém Toth (předseda)
- František Slovák (místopředseda)
- Jindřich Slovák (jednatel)
- K. Novotný (pokladník)
- Antonín Okáč (archivář)
- Josef Kalendovský a F. Šteiger (členové výboru).
MJ


Aktualizováno: 10. 07. 2018