Založení Řemeslnické besedy Svatopluk

5. 7. 1868


charakteristika

Stanovy spolku, vypracované za vedení JUDr. Josefa Fanderlika, byly schváleny 20. dubna 1868 a 5. července byl prozatímní výbor s předsedou Janem Rychmannem a jednatelem Adolfem Růžičkou vystřídán prvním řádným výborem, za jehož členy byli zvoleni JUDr. Josef Illner (předseda), Václav Šiller (místopředseda), Adolf Růžička (jednatel), Jan Nesvadba (sbormistr), Jan Hartl (pokladník), Antonín Šperka („listovní“), Ludvík Petříček (hospodář), dále JUDr. Josef Fanderlik, Jan Křtitel Rudiš, Josef Hirt, Jan Šlechta, Václav Dvořák a Josef Bednář.události

15. 3. 1908
Oslavy čtyřicetiletého trvání řemeslnické besedy Svatopluk


osoby

Josef Fanderlik
člen výboru Josef Illner
předseda spolku Jan Nesvadba
sbormistr Jan Křtitel Rudiš (Rudisch)
člen výboru


MJ


Aktualizováno: 11. 07. 2018