Založení Obchodnické jednoty v Brně

24. 1. 1892


ulice

Elisabethplatz
dnes Komenského náměstí


místo

charakteristika

Ustavující valná hromada se konala 24. ledna 1892 v Besedním domě za účasti 70 osob.
Za členy bylo přihlášeno celkem 134 osob. Tuto valnou hromadu řídil předseda zařizujícího výboru a tehdejší disponent koloniálního velkoobchodu Hugo Ftáčník. Hlavním referentem byl tehdejší obchodní zástupce Bedřich Jedlička, pozdější obchodník v Přerově. Předsedou se stal Josef Svatopluk Wurm (generální zástupce banky Slavia), místopředsedou Josef Beneš (továrník perleťových knoflíků).


účastníci

Hugo Ftáčník,
Bedřich Jedlička, obchodní zástupce,
Josef Svatopluk Wurm, generální zástupce banky Slavia,
Josef Beneš, továrník perleťových knoflíkůudálosti

12. 5. 1895
Ustavující valná hromada „Spolku pro vydržování české obchodní školy v Brně“
v Obchodnické jednotě vznikla myšlenka na založení české obchodní školy v Brně


osoby

Josef Svatopluk Wurm
předseda Obchodnické jednoty v Brně


stavby

Filharmonie Brno
Komenského náměstí 8/534


městská část

MJ


Aktualizováno: 10. 07. 2018