Internetová encyklopedie dějin Brna

Otevření Denního centra pro lidi bez domova

Otevření Denního centra pro lidi bez domova


 • 15. 10. 2008 


 • ulice

  Bratislavská

 • číslo orientační

  58


 • charakteristika

  Oblastní charita Brno opravila dům v Bratislavské ulici v Brně, kde bylo zřízeno Denní centrum pro lidi bez domova. Samotní budoucí uživatelé vlastní dobrovolnou prací pomáhali při opravách.
  Jiří Hofírek z Oblastní charity Brno uvedl: „Získali jsme od města Brna dům na Bratislavské ulici, který není v příliš dobrém stavu. Cílem je z něj vybudovat objekt, který bude nabízet několik služeb pro potřebné, jako např. Denní centrum pro lidi bez domova, humanitární sklad pro lidi v nouzi, noclehárnu atd. Protože Oblastní charita Brno nebyla úspěšná při prvním pokusu žádostí o peníze z Evropských fondů, začaly nutné opravy svépomocí.”
  Se zájemci byly uzavřeny dobrovolnické smlouvy, tedy všichni bezdomovci zde pracovali bez nároku na finanční odměnu. Bylo zajištěno pouze občerstvení či příspěvek na jídlo prostřednictvím stravenky.
  Slavnostní otevření se uskutečnilo ve středu 15. 10. 2008 v 10 hodin. Po požehnání nových prostor se uskutečnila prohlídka zařízení.


 • zajímavosti

  Mimo běžných služeb denního centra jako je výdej jednoduchých jídel, možnost osobní hygieny, výdej šatstva, sociální poradenství, je provozován sociální program – pracovní činnosti, unikátní je také spolupráce s lékařem. V prostorách denního centra je v provozu ordinace, která bude k dispozici pro lidi bez domova. Problém bývá i s hospitalizací. V roce 2008 se proto Charita dohodla s Nemocnicí Milosrdných bratří, že bude bezdomovce přijímat.

 • poznámka

  Rekonstrukce centra vyšla na více než 800 000,- Kč. Ty charita získala z Tříkrálové sbírky a z dotací kraje, města a Ministerstva práce a sociálních věcí.


 • prameny, literatura


 • události

  1. 10. 1992
  Obnovení činnosti Oblastní charity Brno


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Ma


Aktualizováno: 27. 01. 2020