Encyklopedie dějin města Brna

První hospic na Moravě otevřen v brněnském klášteře alžbětinek

První hospic na Moravě otevřen v brněnském klášteře alžbětinek


 • 17. 11. 1998 


 • ulice

  Kamenná

 • číslo orientační

  36

 • místo

  Klášter Řádu sv. Alžběty Durynské

 • nej...

  Morava
  první hospic na Moravě


 • charakteristika

  Oficiálního otevření (na svátek sv. Alžběty) se zúčastnil i brněnský biskup Vojtěch Cikrle, který hospic vysvětil.
  Zřizovatelem hospice sv. Alžběty je MOÚ, který si od konventu sester alžbětinek pronajal část budovy kláštera. Zřízení hospice finančně podpořilo Ministerstvo zdravotnictví ČR a významně přispěli i sponzoři, zejména nadace Dagmar Havlové Vize ´97.
  „Podstata hospice vychází z úcty k životu a k člověku jako svobodné jedinečné a neopakovatelné bytosti“, vysvětlil poslání zařízení ředitel MOÚ, Josef Drbal. „Hospic má zajistit kvalitní komplexní péči o nevyléčitelně nemocné na konci jejich života. Pamatujeme nejen na odbornou medicínskou stránku, která zaručuje, aby nemocní netrpěli bolestí, ale i na otázky psychologické, etické a duchovní. U každého člověka musí být zachována jeho důstojnost a zaručeno, aby nezůstal osamocený“. Tyto požadavky obvykle nelze v plné šíři uplatňovat v běžném nemocničním provozu. Ideálním řešením jsou proto právě hospicová zařízení. „Našemu ústavu umožňuje hospic sv. Alžběty alespoň částečně vyřešit problém dlouhodobě ležících pacientů, u nichž už není na místě aktivní protinádorová léčba, ale péče ošetřovatelská,“ doplnil ředitel MOÚ. „Jsme proto rádi, že umístění hospice v klášteře alžbětinek dává možnost využít i péče řeholních sester."
  Hospic má k dispozici deset lůžek (listopad 1998), jeho konečná podoba po rekonstrukci další části kláštera umožní zvýšit kapacitu asi na trojnásobek. O nemocné se kromě lékařů stará pět zdravotních sester a čtyři ošetřovatelky, počítá se i s pomocí dobrovolníků.


 • poznámka

  Provoz původního hospice trval jen 3 roky. V září 2001 byl hospic svým zřizovatelem zrušen.

  V říjnu 2002 vzniklo z iniciativy bývalých zaměstnanců hospice a jejich přátel občanské sdružení Gabriela s cílem obnovit hospicovou péči v městě Brně v prostorách konventu. Provoz hospice sv. Alžběty, zřizovaný a provozovaný občanským sdružením Gabriela byl zahájen 1. 4. 2004.

  Dnes toto zařízení poskytuje 4 základny formy hospicové péče:
  - lůžkový hospic – lůžkové zdravotnické zařízení, které poskytuje komplexní paliativní péči nemocným, jejichž stav nevyžaduje akutní léčbu v nemocnici, ale dobrou péči nelze zvládnout v domácím prostředí
  - domácí hospic – poskytuje intenzivní paliativní zdravotní péči (odbornou ošetřovatelskou a lékařskou) v domácím prostředí
  - hospicová poradna a půjčovna pomůcek – nabízí rodinám pečujícím o vážně nemocného poradenství z oblasti sociálně-právní a sociálních služeb, orientaci ve zdravotnickém systému, zapůjčení pomůcek, praktické zaučení v péči o nemocného a psychosociální podporu pečujícím
  - odlehčovací služba – je sociální službou,která pomáhá lidem se sníženou soběstačností z důvodu nevyléčitelného pokročilého onemocnění.


 • obrazy

  img12137.jpg img12138.jpg img12139.jpg img12140.jpg img12141.jpg img12142.jpg img12143.jpg img12144.jpg


 • prameny, literatura

  zobrazit "Sestry Alžbětinky v Brně"


 • události

  1. 4. 2004
  Otevření Hospice sv. Alžběty


 • stavby

  Klášter Řádu sv. Alžběty Durynské
  Kamenná 36/207


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Ma


Aktualizováno: 29. 03. 2018

Jedna z prvních představených kláštera (pravděpodobně Theodora Vetzsteinová 1758-1771). Zdroj: Konvent sester alžbětinek v Brně 1749-1999, Brno 1999.