Založení Klubu cyklistů Vodílek na Starém Brně

21. 9. 1900


místo

v místnostech Besedy starobrněnské


charakteristika

VOLBY:
- František Jonáš, předseda
- Jan Krejčí, místopředseda
- Methoděj Konopáč, jednatel
- Boža Kupčík, náčelník
- Jan Prokeš, pokladník
- Richard Purer, hospodář
- Tomáš Tauš, přísedící
- Jan Baar, přísedící


poznámka

Výbor se usnesl uspořádat 30. září 1900 slavnost k založení klubu spojenou se silničními závody.

Propozice:
1) jízda o rekord
2) jízda juniorů
3) jízda hlavní
4) jízda hostí
5) jízda atletického klubu Hellas
6) jízda o přebornictví Klubu cyklistů Vodílek
7) handicap.


události

30. 9. 1900
Silniční závody Klubu cyklistů Vodílek


MJ


Aktualizováno: 09. 07. 2018