Ustavující valná hromada Musejního spolku v Brně

4. 3. 1888číslo orientační

8


místo

charakteristika

Ustavující valná hromada se konala za předsednictví MUDr. Jindřicha Wankla v Besedním domě, centru českého kulturního života v tehdy převážně německém Brně.
Muzejní spolek, přejmenovaný v roce 1979 na Muzejní a vlastivědnou společnost v Brně, pořádal řadu exkurzí a přednášek a kladl od svých počátků důraz na publikační činnost. Vydává mj. Vlastivědu moravskou, Vlastivědný věstník moravský, Vlastivědnou knihovnu moravskou, Bibliografii a prameny k vývoji Moravy aj.


účastníci

Jindřich Wankel, předseda spolku,
Václav Royt


poznámka

Předběžná porada o zřízení spolku se konala 26. 12. 1887 za předsednictví moravského zemského archiváře Vincence Brandla, spolkové stanovy byly úředně schváleny 3. 2. 1888.osoby

Vincenc Brandl
zasloužil se o vznik Muzejního spolku Alois Gregor
předseda Muzejního spolku Václav Royt
první předseda Muzejního spolku Jindřich Wankel
předseda Muzejního spolku


stavby

Filharmonie Brno
Komenského náměstí 8/534


městská část

Kal


Aktualizováno: 10. 07. 2018