Slavnostní otevření novostavby Zemské porodnice v Brně

8. 11. 1888


ulice

katastr

Veveří


místo

areál mezi ulicí Údolní a Grohovou ulicí


charakteristika

Na pozemku, zakoupeném v listopadu 1885 mezi ulicí Údolní a Grohovou, byla podle projektu schváleného Zemským sněmem 10. ledna 1887 již v dubnu 1887 zahájena výstavba dvouposchoďové novostavby Zemské porodnice v Brně.
Budova (ve své době jedna z nejmodernějších v rakousko-uherské monarchii) byla 8. listopadu 1888 slavnostně předána do užívání. O výstavbu nové porodnice se zasloužil zejména dr. Hubert Riedinger, žák vídeňského profesora Carla von Brauna a nadšený zastánce Semmelweisových zásad v porodnictví, jenž přišel do Brna v roce 1878 a v čele nemocnice stál až do roku 1918.
Po vzniku Masarykovy univerzity v roce 1919 vznikla v Zemské porodnici porodnicko-gynekologická klinika, na níž probíhala výuka gynekologie a porodnictví posluchačů LF. Pro potřeby kliniky, jejímž prvním přednostou byl prof. MUDr. Antonín Ostrčil, byla provedena přístavba třetího patra (1927).


zajímavosti

V letech 1854–1888 byla brněnská porodnice umístěna v nájemních domech na Olomoucké ulici.události

4. 11. 1982
Narození prvního dítěte "ze zkumavky" 7. 10. 1982
Slavnostní otevření novostavby ženské polikliniky v Brně-Bohunicích


osoby

Hubert Riedinger
významně se zasloužil o výstavbu porodnice


městská část

související odkazy

Kal


Aktualizováno: 10. 07. 2018