Otevření Pavilonu akutní medicíny nemocnice Milosrdných bratří

18. 11. 2005


ulice

číslo orientační

3


katastr

Štýřicecharakteristika

Do Pavilonu akutní medicíny jsou soustředěny všechny prostorově i technologicky náročné provozy: operační sály, ARO (respektive ARIM oddělení), JIP, centrální sterilizace, laboratoře, chirurgická ambulance a RTG-diagnostika.
Součástí Pavilonu je i nové komunikační jádro nemocnice, které je umístěno tak, aby vazby mezi jednotlivými provozy byly co nejkratší a vzájemně se nerušily s provozem lůžkových oddělení v historické budově.
Pavilon akutní medicíny je umístěn v prostoru mezi současným křídlem operačních sálů a výměníkovou stanicí. Stavba má 4 nadzemní a 2 podzemní podlaží.


zajímavosti

Výstavbou Pavilonu akutní medicíny došlo k zásadní změně provozu nemocnice, mezi ty nejvýznamnější patří:
- změna hlavního vstupu do nemocnice z ulice Polní
- vybudování spojovací chodby pro dopravu stravy z kuchyně na úrovni 2. podzemního podlaží
- výstavba nového vertikálního komunikačního jádra umístěného mezi pavilonem a starou budovou; komunikační jádro je vybaveno třemi lůžkovými výtahy a schodištěm, umožňuje důsledné oddělení a neprůchodnost lůžkových jednotek od jednotek vyšetřovacích a léčebných.

Autor projektu: Architektonická kancelář Burian-Křivinka.
Stavba: Skanska CZ region Morava.


poznámka

Původní studie (navržená v říjnu 1996) byla v roce 2001 přepracována do dnešní podoby (k její změně vedl nedostatek místa k vybudování budovy Pavilonu akutní medicíny a odstup od budovy konventu, požadovaný řádem Milosrdných bratří).
Během výkopových prací byl proveden záchranný archeologický průzkum, který odkryl řadu kosterních pozůstatků (v blízkosti kostela a špitálu) a zbytky předmětů, které byly pochovány společně se zesnulými.události

3. 11. 2005
Otevření babyboxu v Nemocnici Milosrdných bratříměstská část

související odkazy

Jis


Aktualizováno: 26. 06. 2018