Internetová encyklopedie dějin Brna

Posvěcení kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie na Křenové ulici

Posvěcení kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie na Křenové ulici


 • 18. 1. 1914 


 • ulice

  Křenová

 • číslo orientační

  21

 • katastr

  Trnitá

 • místo

  Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie


 • charakteristika

  Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie vysvětil brněnský biskup dr. Pavel Huyn. Kostel stojí nedaleko místa, kde býval špitál s kostelíkem sv. Štěpána, prvomučedníka (založen v roce 1380 moravským markrabětem Joštem pro malomocné, zrušen v roce 1782; kostelík zbořen roku 1908).
  Plány kostela navrhl brněnský městský architekt Franz Holik, stavbu řídil stavitel Josef Müller.


 • zajímavosti

  Kostel stojí na železobetonové desce, nesené železobetonovými piloty, protože v těchto místech byly původně bažiny.

 • poznámka

  Svěcení chrámu bylo navzdory mrazivému počasí (-6 stupňů C) velkou a bohatě navštívenou slavností, jíž se zúčastnili četní kněží (mezi nimi členové kolegiátní kapituly na Petrově), téměř všichni bohoslovci z brněnského alumnátu, dále vojsko, zástupci státních, zemských i městských institucí, jakož i reprezentant panujícího rodu, arcivévoda Bedřich Rakousko-Těšínský, donátor hlavního oltáře, se svým adjunktem hrabětem Herbersteinem.
  Za zásluhy o stavbu kostela byli architekt Franz Holik, který podle farní kroniky „zhotovil skoro bezplatně plány kostela a farní budovy“, a inženýr Emanuel Straka po mši svaté vyznamenáni záslužným zlatým křížem s korunou.
  Hlavním strůjcem úspěchu velkorysé chrámové stavby, realizované v chudé tovární oblasti Brna, byl bezpochyby biskup Pavel Huyn. Na stavbu, výzdobu a vybavení kostela přispívaly farnosti z celé diecéze, jakož i další členové a podporovatelé jím založeného spolku, mezi nimi též známý mecenáš umění kníže Jan II. z Lichtenštejna.


 • obrazy

  img9114.jpg


 • prameny, literatura


 • události

  17. 1. 2014
  Oslava 100. výročí posvěcení kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie na Křenové ulici


 • osoby

  Franz Holik ml.
  architekt, autor projektu kostela a farní budovy Pavel Huyn
  brněnský biskup Josef Müller
  stavitel


 • stavby

  Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie
  Křenová 21


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Ma


Aktualizováno: 15. 01. 2020

18. 1. 1914 - slavnostní vysvěcení Chrámu P. Marie na Křenové ulici (za přítomnosti arcivévody Bedřicha). AMB foto, XVIIa 137.