Otevření traumacentra ve Fakultní nemocnici Brno-Bohunice

4. 12. 2008


ulice

číslo orientační

20


nej...

Jižní Morava
největší a nejmodernější traumacentrum


charakteristika

Ministr zdravotnictví Tomáš Julínek otevřel v bohunické fakultní nemocnici nejmodernější a největší traumacentrum v zemi. Ministerstvo zde investovalo půl miliardy korun.
Prostory traumacentra jsou kompletně vybaveny, zatím (v době otevření) chybí jen centrální tomograf. Je to jediný přístroj, který by chtělo ministerstvo převézt z Úrazové nemocnice do Bohunic.


účastníci

MUDr. Tomáš Julínek, MBA, ministr zdravotnictví,
MUDr. Roman Kraus, MBA, ředitel FN Brno


zajímavosti

Pro příjem akutních pacientů z Jihomoravského kraje, kraje Vysočina a částečně Zlínského kraje, tedy pro spádovou oblast s více jak 1.600.000 obyvateli, je připraveno:
- 8 lůžek Odd. urgentního příjmu s urgentním operačním sálem a vyšetřovnou CT
- 32 lůžek na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
- 24 operačních sálů
- 80 lůžek na Klinice úrazové chirurgie
- 25 lůžek pro traumatologické pacienty na Rehabilitačním oddělení
- 218 potenciálních volných traumatologických lůžek
- na dalších klinikách lékaři všech odborností (stomatochirurgové, cévní chirurgové, plastičtí chirurgové, neurochirurgové, ORL lékaři, internisté a neurologové)
- kompletní radiodiagnostické a laboratorní zázemí
- přistávací plocha pro vrtulníky s non-stop provozem.

Stávající prostory bohunického pracoviště byly pro potřeby plánovaného Traumacentra v roce 2008 zrekonstruovány, modernizovány a rozšířeny.
Plánována je též dostavba jednoho podlaží pro spinální jednotku, která na 2.395 m² bude disponovat 7 lůžky jednotky intenzivní péče a 15 lůžky na Spinální jednotce. Zahájení provozu je v těchto prostorech plánováno v závěru roku 2009.

Fakultní nemocnice Brno je největším zdravotnickým zařízením na Moravě. Vznikla 1. ledna 1998 spojením tří do té doby samostatných nemocnic.
V roce 2001 byla ke stávajícímu komplexu přičleněna ještě Léčebna pro dlouhodobě nemocné v Bílovicích nad Svitavou a Transfuzní odběrové středisko v Třebíči.
Fakultní nemocnice Brno s více než 4 500 zaměstnanci poskytuje občanům všech věkových kategorií vysoce odbornou péči ve všech oborech medicíny. Dále slouží i jako výzkumné pracoviště a výuková základna pro posluchače Masarykovy univerzity, VUT a středních zdravotnických škol.


poznámka

Zřízení nového traumacentra v Bohunicích vyvolalo mnoho negativních reakcí ze strany brněnských představitelů i široké veřejnosti. Zaměstnanci brněnské Úrazové nemocnice protestovali proti odebrání statutu traumacentra, o němž počátkem prosince 2008 rozhodlo ministerstvo zdravotnictví.
Odebrání statutu traumacentra má i další důsledky, může nemocnici zkomplikovat obnovu přístrojového vybavení.události

1. 12. 2002
Vznik Kliniky traumatologie LF MU v Úrazové nemocnici v Brně


objekty

pamětní deska traumacentra
pamětní deska: Jihlavská 20/09


městská část

související odkazy

Ma, Jis


Aktualizováno: 26. 06. 2018