Internetová encyklopedie dějin Brna

Otevření traumacentra ve Fakultní nemocnici Brno-Bohunice

Otevření traumacentra ve Fakultní nemocnici Brno-Bohunice


 • 4. 12. 2008 


 • ulice

  Jihlavská

 • číslo orientační

  20

 • nej...

  Jižní Morava
  největší a nejmodernější traumacentrum


 • charakteristika

  Ministr zdravotnictví Tomáš Julínek otevřel v bohunické fakultní nemocnici nejmodernější a největší traumacentrum v zemi. Ministerstvo zde investovalo půl miliardy korun.
  Prostory traumacentra jsou kompletně vybaveny, zatím (v době otevření) chybí jen centrální tomograf. Je to jediný přístroj, který by chtělo ministerstvo převézt z Úrazové nemocnice do Bohunic.


 • účastníci

  MUDr. Tomáš Julínek, MBA, ministr zdravotnictví,
  MUDr. Roman Kraus, MBA, ředitel FN Brno

 • zajímavosti

  Pro příjem akutních pacientů z Jihomoravského kraje, kraje Vysočina a částečně Zlínského kraje, tedy pro spádovou oblast s více jak 1.600.000 obyvateli, je připraveno:
  - 8 lůžek Odd. urgentního příjmu s urgentním operačním sálem a vyšetřovnou CT
  - 32 lůžek na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
  - 24 operačních sálů
  - 80 lůžek na Klinice úrazové chirurgie
  - 25 lůžek pro traumatologické pacienty na Rehabilitačním oddělení
  - 218 potenciálních volných traumatologických lůžek
  - na dalších klinikách lékaři všech odborností (stomatochirurgové, cévní chirurgové, plastičtí chirurgové, neurochirurgové, ORL lékaři, internisté a neurologové)
  - kompletní radiodiagnostické a laboratorní zázemí
  - přistávací plocha pro vrtulníky s non-stop provozem.

  Stávající prostory bohunického pracoviště byly pro potřeby plánovaného Traumacentra v roce 2008 zrekonstruovány, modernizovány a rozšířeny.
  Plánována je též dostavba jednoho podlaží pro spinální jednotku, která na 2.395 m² bude disponovat 7 lůžky jednotky intenzivní péče a 15 lůžky na Spinální jednotce. Zahájení provozu je v těchto prostorech plánováno v závěru roku 2009.

  Fakultní nemocnice Brno je největším zdravotnickým zařízením na Moravě. Vznikla 1. ledna 1998 spojením tří do té doby samostatných nemocnic.
  V roce 2001 byla ke stávajícímu komplexu přičleněna ještě Léčebna pro dlouhodobě nemocné v Bílovicích nad Svitavou a Transfuzní odběrové středisko v Třebíči.
  Fakultní nemocnice Brno s více než 4 500 zaměstnanci poskytuje občanům všech věkových kategorií vysoce odbornou péči ve všech oborech medicíny. Dále slouží i jako výzkumné pracoviště a výuková základna pro posluchače Masarykovy univerzity, VUT a středních zdravotnických škol.

 • poznámka

  Zřízení nového traumacentra v Bohunicích vyvolalo mnoho negativních reakcí ze strany brněnských představitelů i široké veřejnosti. Zaměstnanci brněnské Úrazové nemocnice protestovali proti odebrání statutu traumacentra, o němž počátkem prosince 2008 rozhodlo ministerstvo zdravotnictví.
  Odebrání statutu traumacentra má i další důsledky, může nemocnici zkomplikovat obnovu přístrojového vybavení.


 • obrazy

  img9452.jpg img7897.jpg img7898.jpg img7899.jpg img7900.jpg img7893.jpg img7894.jpg img7895.jpg img7896.jpg


 • události

  1. 12. 2002
  Vznik Kliniky traumatologie LF MU v Úrazové nemocnici v Brně


 • objekty

  pamětní deska traumacentra
  pamětní deska: Jihlavská 20/09


 • městská část

  Brno-Bohunice


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Ma, Jis


Aktualizováno: 26. 06. 2018

Traumacentrum ve fakultní nemocnici otevřené 4. 12. 2008. Foto: Brněnský deník Rovnost.