Karel Vaněk - starosta města Brna se vzdal funkce

10. 12. 1920


místo

Brno


charakteristika

první náměstek starosty dr. B. Macků sdělil na schůzi městského zastupitelstva, že se Karel Vaněk vzdal 10. 12. 1920 funkce starosty


účastníci

Karel Vaněk, starosta města Brna


poznámka

zastupitelstvo vzalo odstoupení starosty na vědomí, vyvstala nutnost nové volby starosty ve smyslu § 66 volebního řádu


osoby

Karel Vaněk
starosta města Brna


Bau


Aktualizováno: 08. 07. 2018