Odhalení pomníku rudoarmějců v Brně-Králově Poli

8. 6. 1946číslo orientační

2a


charakteristika

Slavnostní odhalení a odevzdání veřejnosti pomníku rudoarmějců padlých v boji o osvobození Králova Pole.
Ve 3 hromadných hrobech je pohřbeno 326 příslušníků Rudé armády.


účastníci

projevy:
- Juliu Merc (za místní NV v Brně-Králově Poli)
- kapitán Kopold (za čs. armádu)
- mladší lajtěnant Štěpanov (za Rudou armádu)
- Stanislav Šulc (za ZNV II. místopředseda)
- úřední rada Šaron (za NV zemského hlavního města Brna)
- úřední rada Heřman Kartuš (za NV Brno-venkov)
- čestný předseda L. Hradil (za ČSOL)
- p. Petrželka (za Svaz přátel SSSR)
- dr. Kulheim (za „Sokol“ Královo Pole)
- kpt. Albrecht (za Svaz brannosti)


zajímavosti

„V sobotu dne 8. června 1946 od 17. do 18. hodiny řadil se dle daných disposic průvod na Slovanském náměstí a přilehlých ulicích. Průvodu zúčastnily se všechny pozvané složky buď korporativně neb svými delegacemi, které pak u pomníku a na hrobech položily čestné věnce.
Na seřadišti účinkovala hudba Národní stráže bezpečnosti (v horní polovině) a hudba těl. jedn. „Sokol“ v Král. Poli (v polovině dolní).
Průvod ubíral se ulicemi Masarykovou (Moskevskou), Vrchlického (Vorlovou), Dobrovského, Palackého a Metodějovou do městského sadu u kostela v ulici Božetěchově k postavenému pomníku. /.../ Delegace vyslaly obce: Medlánky, Soběšice, Říčany a Řečkovice. /.../ Slavnost zahájena byla v 18.30 min. /.../ Projevům (viz výše -Lik, Menš) předcházel slavnostní chorál Foerstrův Píseň lidu, jejž zapěl místní pěvecký sbor „Lumír“.
Po projevech recitoval žák II. třídy Masarykovy obecné školy v Král. Poli Václav Kavka báseň Olgy Kolaříkové: Dík dětí padlým rudoarmějcům, jejíchž text jest dále uveden.
Žákyně VI. b třídy reálného gymnasia v Král. Poli Lidka Baudyšová přednesla báseň Viléma Závady: Slunce od východu a rusky recitovala žákyně II. b reálného gymnasia Dagmar Klímová Bruskovovu báseň: Smrt rudoarmějce.
Pěvecké sdružení „Lumír“ zapělo Nešverovu píseň: Moravěnko. Člen NV A. J. Vrzal poděkoval zúčastněných delegacím a delegátům za pronesené projevy a květinové dary.
Hudební sbor Stráže Národní bezpečnosti pod vedením prap. Žváčka zahrál smuteční chorál, při němž skloněny na počest padlým prapory a čestná rota čsl. armády v počtu 90 mužů vzdala zbraní čest. Hymnami československou a sovětskou slavnost pietně zakončena. K pomníku a na hroby padlých položeno bylo 29 krásných representativních věnců těmito korporacemi (následuje jejich výčet -Lik, Menš). /.../ Již půl hodiny před zahájením slavnosti stála u pomníku čestná stráž čsl. armády, legionářů, Stráže Národní bezpečnosti a dobrovolců. /.../ “


poznámka

„Fotografické snímky z jednotlivých úseků průvodu a slavnosti pořídila místní firma Kolář, Metodějova 5. Fotografické snímky pomníku a projektu pomníku pořídila místní firma Klaška, Palackého 41. /.../
Místní Národní výbor v Král. Poli vydal 10000 kusů pohlednic pomníku, z nichž 1000 bylo ofrankováno a opatřeno příležitostným slavnostním razítkem poštovního úřadu Brno 12, jež ministerstvo pošt k tomuto účelu mimořádně zvlášť povolilo. Plakáty v počtu 100 kusů provedla ve velmi pěkné úpravě firma Okáč, grafický závod v Král. Poli. Úhrada režie měla býti kryta výnosem prodeje pohlednic a praporků, jichž Národní výbor k tomuto účelu zakoupil od místní papírnické firmy M. Zlámal 2000 kusů. /.../
Vysílací zařízení k poslechu projevů a 3 ampliony postavila firma Josefík, Židenice, kterou touto prací pověřila Městská elektrárna v Brně, protože sama instalaci provésti nemohla. /.../“
události

29. 7. 1946
Oznámení o exhumacích padlých rudoarmějců v Brně-Králově Poli posádkovému velitelství v Brně 15. 2. 1946
Protokol o předání vojenského hřbitova v Brně-Králově Poli 26. 4. 1945
Osvobození Brna Rudou armádou


osoby

A. E. Babni
Ivan Prokopjev Bak. (...)
Ivan Prigorevič Baldorev
Petr Bojarko
Alexandr Bomed

další osoby (92)...


objekty

městská část

související odkazy

Lik, Menš


Aktualizováno: 05. 07. 2018