Žádost o znovuzřízení městské školy u farního kostela sv. Jakuba v Brně

2. 8. 1466katastr

Brno-město


místo

roh Jakubského náměstí a Rašínovy ulice


charakteristika

Dne 2. 8. 1466 o třetí hodině odpolední pět veřejných notářů zlistinilo společně s brněnským purkmistrem, konšely a přísežnými měšťany v zadní světnici na staré radnici, kde se projednávaly spory, že výše uvedené shromáždění jménem celé obce města Brna zvolilo za prokurátora notáře Jana Thabrarra (kněze a oltářníka oltáře sv. Anežky panny ve farním kostele sv. Jakuba v Brně), který měl město Brno zastupovat u papežské kurie ve sporu o městskou školu s kapitulou sv. Petra v Brně.


účastníci

veřejní notáři: Jan, syn Jana střihače z Brna, Šimon Schik z Eggenburka, Konrád Chinger z Ingolštatu, Martin, syn Vavřince Gunthera z Jemnice a Václav, syn Václava z Plzně a podpřevor dominikánského kláštera u sv. Michala Jan Feckl, vicekvardián Jan a sakristián Bernard z kláštera observantů u sv. Bernarda, kustos Vít, kvardián Zikmund a kazatel Benedikt za klášter minoritský u sv. Jana a Mikuláš Vogelhauser a Václav Tasner za klášter herburský, farář od sv. Martina v Pavlově Ondřej Fortis z Brna, kněží u sv. Jakuba Martin Scheibeben, český kazatel Jan, Martin Parcufal, Linhart de Cubito, Jakub Spishan, Štěpán Petrweis, Augustin Tebinger, Kašpar z Jihlavy a Štěpán z Bratislavy.


zajímavosti

Rozepře o školu u sv. Jakuba byla ukončena ve prospěch města. Papež Pavel II. k 10. květnu 1467 obnovil chod městské školy (vzdělání v gramatice, psaní, zpěvu a církevních naukách), udělil městu právo dosazovat mistra, jenž by řídil školu, ale uložil současně městské radě respektovat stávající školu svatopetrskou.


poznámka

Škola byla slavnostně otevřena 25. října procesím od radnice ke škole a u sv. Jakuba bylo slouženo slavné "Te Deum".prameny, literatura

osoby

Jan Thabrarr
kněz, oltářník u Oltáře sv. Anežky v kostele sv. Jakuba


městská část

související odkazy

Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018