Internetová encyklopedie dějin Brna

Žádost o znovuzřízení městské školy u farního kostela sv. Jakuba v Brně

Žádost o znovuzřízení městské školy u farního kostela sv. Jakuba v Brně


 • 2. 8. 1466 


 • ulice

  Jakubské náměstí

 • katastr

  Brno-město

 • místo

  roh Jakubského náměstí a Rašínovy ulice


 • charakteristika

  Dne 2. 8. 1466 o třetí hodině odpolední pět veřejných notářů zlistinilo společně s brněnským purkmistrem, konšely a přísežnými měšťany v zadní světnici na staré radnici, kde se projednávaly spory, že výše uvedené shromáždění jménem celé obce města Brna zvolilo za prokurátora notáře Jana Thabrarra (kněze a oltářníka oltáře sv. Anežky panny ve farním kostele sv. Jakuba v Brně), který měl město Brno zastupovat u papežské kurie ve sporu o městskou školu s kapitulou sv. Petra v Brně.


 • účastníci

  veřejní notáři: Jan, syn Jana střihače z Brna, Šimon Schik z Eggenburka, Konrád Chinger z Ingolštatu, Martin, syn Vavřince Gunthera z Jemnice a Václav, syn Václava z Plzně a podpřevor dominikánského kláštera u sv. Michala Jan Feckl, vicekvardián Jan a sakristián Bernard z kláštera observantů u sv. Bernarda, kustos Vít, kvardián Zikmund a kazatel Benedikt za klášter minoritský u sv. Jana a Mikuláš Vogelhauser a Václav Tasner za klášter herburský, farář od sv. Martina v Pavlově Ondřej Fortis z Brna, kněží u sv. Jakuba Martin Scheibeben, český kazatel Jan, Martin Parcufal, Linhart de Cubito, Jakub Spishan, Štěpán Petrweis, Augustin Tebinger, Kašpar z Jihlavy a Štěpán z Bratislavy.

 • zajímavosti

  Rozepře o školu u sv. Jakuba byla ukončena ve prospěch města. Papež Pavel II. k 10. květnu 1467 obnovil chod městské školy (vzdělání v gramatice, psaní, zpěvu a církevních naukách), udělil městu právo dosazovat mistra, jenž by řídil školu, ale uložil současně městské radě respektovat stávající školu svatopetrskou.

 • poznámka

  Škola byla slavnostně otevřena 25. října procesím od radnice ke škole a u sv. Jakuba bylo slouženo slavné "Te Deum".


 • obrazy

  img1419.jpg


 • prameny, literatura


 • osoby

  Jan Thabrarr
  kněz, oltářník u Oltáře sv. Anežky v kostele sv. Jakuba


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018

Iniciála D. Právní kniha města Brna (písaře Jana). AMB, rkp. 2.