První výroční trh (jarmark)

12 / 1243


místo

Brno


nej...

Brno
první výroční středověký jarmark v Brně


charakteristika

V tzv. malém privilegiu městských svobod se ukládá měšťanům-obchodníkům, kteří přišli na brněnský trh, doba, po kterou se mohou se svým zbožím v městě zdržet.
Tři týdny před svátkem sv. Ducha a tři týdny po něm (o Letnicích, tedy sedmou neděli po Velikonocích). Nejstarší brněnský jarmark se konal o svatodušních svátcích (nejdříve 10. května a nejpozději 10. června) a trval 14 dní. Časem byl posunut z letních měsíců na začátek září (1.–14.) ke sv. Kunhutě.


účastníci

český král Václav I. a město Brno


poznámka

Na výročních trzích mohli svobodně nabízet své zboží cizí kupci.události

9. 2. 1574
Raněnovověký výroční trh (jarmark) 6. 5. 1419
Poslední středověký výroční trh (jarmark) 19. 9. 1357
Třetí výroční trh (jarmark) 13. 7. 1291
Druhý výroční trh (jarmark)


Jord


Aktualizováno: 25. 06. 2018