Manifestační schůze pro české vysoké školy na Moravě

15. 5. 1898


číslo orientační

8


katastr

Brno-město


místo

charakteristika

Velká manifestační schůze na podporu zřízení českých vysokých škol (techniky i university) se konala v neděli odpoledne v Besedním domě. Předsedal jí dr. Josef Tuček, který na toto téma hovořil spolu s několika dalšími řečníky.
Hlavním bodem programu však byla přednáška básníka Jaroslava Vrchlického "O některých proudech v evropské poesii v našem století" (trvala jeden a půl hodiny). Závěrečná resoluce v několika bodech rozvíjela požadavek "aby v době nejkratší zřízeny byly na Moravě vysoké školy české, universita i technika".
Po schůzi byl uspořádán večerní banket.


účastníci

básník Jaroslav Vrchlický, poslanec dr. Josef Tuček a další představitelé českého politického a společenského dění v Brně a na Moravě,
zástupci české university v Praze aj.


zajímavosti

Přivítání Vrchlického na brněnském nádraží a cesta do Besedního domu se staly rovněž velkou manifestací českého obyvatelstva. Obdobné manifestační schůze na podporu českého vysokého školství se pak konaly i na mnoha dalších místech na Moravě.


poznámka

o schůzi, banketu i uvítání Vrchlického podrobně referovaly Lidové noviny 17. 5. 1898


prameny, literatura

osoby

Josef Tuček
předsedající manifestační schůzi


stavby

Filharmonie Brno
Komenského náměstí 8/534


městská část

Jiv


Aktualizováno: 16. 01. 2020