Internetová encyklopedie dějin Brna

Manifestační schůze pro české vysoké školy na Moravě

Manifestační schůze pro české vysoké školy na Moravě


 • 15. 5. 1898 


 • číslo orientační

  8

 • katastr

  Brno-město

 • místo

  Besední dům


 • charakteristika

  Velká manifestační schůze na podporu zřízení českých vysokých škol (techniky i university) se konala v neděli odpoledne v Besedním domě. Předsedal jí dr. Josef Tuček, který na toto téma hovořil spolu s několika dalšími řečníky.
  Hlavním bodem programu však byla přednáška básníka Jaroslava Vrchlického "O některých proudech v evropské poesii v našem století" (trvala jeden a půl hodiny). Závěrečná resoluce v několika bodech rozvíjela požadavek "aby v době nejkratší zřízeny byly na Moravě vysoké školy české, universita i technika".
  Po schůzi byl uspořádán večerní banket.


 • účastníci

  básník Jaroslav Vrchlický, poslanec dr. Josef Tuček a další představitelé českého politického a společenského dění v Brně a na Moravě,
  zástupci české university v Praze aj.

 • zajímavosti

  Přivítání Vrchlického na brněnském nádraží a cesta do Besedního domu se staly rovněž velkou manifestací českého obyvatelstva. Obdobné manifestační schůze na podporu českého vysokého školství se pak konaly i na mnoha dalších místech na Moravě.

 • poznámka

  o schůzi, banketu i uvítání Vrchlického podrobně referovaly Lidové noviny 17. 5. 1898


 • prameny, literatura


 • osoby

  Josef Tuček
  předsedající manifestační schůzi


 • stavby

  Filharmonie Brno
  Komenského náměstí 8/534


 • městská část

  Brno-střed


 • autor

  Jiv


Aktualizováno: 16. 01. 2020