Internetová encyklopedie dějin Brna

Královopolský vodovod

Královopolský vodovod


 • 13. 11. 1544 


 • místo

  Brno


 • charakteristika

  V listopadu 1544 koupilo město Brno od kartuziánského kláštera v Králově Poli rybníček zvaný "am Gasperk" i s pramenem, z nějž byla voda do města přiváděna nejdříve jedním potrubím.
  Následkem poškození v roce 1645 byl vodovod 50 let mimo provoz.
  Po generální opravě byla voda jímána v pěti studnách, na něž navazovala větší, sběrná studna. Voda byla dále vedena dvojím potrubím v mírně se svažujícím terénu do města.


 • účastníci

  město Brno a královopolský kartuziánský klášter

 • zajímavosti

  Královopolský vodovod zásoboval město Brno vodou až do roku 1913.


 • prameny, literatura

  článek v odborném periodiku
  "Zásobování města Brna vodou ve středověku"


 • městská část

  Brno-Královo Pole


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018