Internetová encyklopedie dějin Brna

Zahájení činnosti Ústavu pro výkon zabezpečovací detence

Zahájení činnosti Ústavu pro výkon zabezpečovací detence


 • 1. 1. 2009 


 • ulice

  Jihlavská

 • číslo orientační

  12

 • místo

  Vazební věznice a Ústav pro výkon zabezpečovací detence Brno

 • nej...

  Česká republika
  do roku 2009 jediné zařízení svého druhu v republice


 • charakteristika

  Dne 31. 12. 2008 pracovníci logistiky vazební věznice vyměnili původní ceduli s názvem „Vazební věznice Brno“ za novou s názvem „Vazební věznice a Ústav pro výkon zabezpečovací detence Brno“. Od 1. 1. 2009 totiž vstoupil v platnost Zákon č. 129/2008 o výkonu zabezpečovací detence.
  Zabezpečovací detence je nový typ ochranného opatření pro pachatele závažné trestné činnosti. Jde o osoby s vysokou mírou nebezpečnosti pro společnost, jejichž duševní stav trvale či dočasně způsobuje, že se závažné trestné činnosti dopouštějí. Navíc u těchto osob existuje reálný předpoklad, že se budou i v budoucnu takového jednání dopouštět.

  Vnějším zabezpečením a střežením se Ústav pro výkon zabezpečovací detence přiblížil vězeňskému zařízení, čímž se snížilo riziko útěku na minimum.
  Vnitřní režim, zahrnující léčebné a terapeutické programy připomíná spíše zdravotnické zařízení.
  Důvodem pro zřízení Ústavu pro výkon zabezpečovací detence byla jednoznačně snaha vyšší společenské ochrany před nebezpečnými jedinci, kteří byli dosud umisťováni v psychiatrických léčebnách. Příslušný zákon není retroaktivní, a tudíž jej není možné aplikovat na skutky před nabytím účinnosti tohoto zákona.


 • poznámka

  Kapacita v Brně činí 48 lůžek a dalších 150 míst přibude i v Opavě. Chovanci jsou umisťováni po jednom, maximálně po dvou na pokoji při zachování 6 metrů čtverečních na osobu. K dispozici mají také střežené sportoviště, vycházkové prostory a chráněnou dílnu.
  Dne 16. 3. 2009 do ústavu byl umístěn první chovanec. Jde o osmadvacetiletého muže, který se pokusil zavraždit vlastní matku. Do brněnského zařízení ho eskortovala policie z Psychiatrické léčebny v Kroměříži.


 • prameny, literatura


 • události

  22. 2. 1956
  Kolaudace věznice v Brně-Bohunicích


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Ma


Aktualizováno: 26. 06. 2018