Internetová encyklopedie dějin Brna

Poslední návštěva prezidenta Masaryka v Brně

Poslední návštěva prezidenta Masaryka v Brně


 • 26. 6. 1930 


 • ulice

  Výstaviště

 • místo

  Brněnské výstaviště


 • charakteristika

  Těsně po šestnácté hodině přijel pan prezident ze Židlochovic na výstaviště, aby si prohlédl výstavu Anthropos, která byla vybudována v pavilonu Morava.
  Hlášení podal zemský četnický velitel generál Putna, dále policejní ředitel dr. Kráčmar a starosta Tomeš.
  V pavilonu prezidenta Masaryka uvítal projevem zemský prezident Černý, dále člen zemského výboru Kopeček. Představen mu byl předseda výstavní akciové společnosti dr. Pluhař a tvůrce výstavy profesor dr. Absolon. Ten pak pana prezidenta provázel výstavou, o které už Tomáš Garrigue Masaryk něco věděl z jejího katalogu. Při prohlídce mu byl představen dr. Skutil, tvůrce map o rozšíření diluviálních nalezišť a docent dr. Zapletal, autor geologické mapy Moravy.
  Po prohlídce Tomáš Garrigue Masaryk autem odjel přes Výstavní, Pekařskou, Husovu a Joštovu ulici do budovy zemského úřadu na Lažanského náměstí, kde se konala recepce, na které prezident slíbil dr. Absolonovi půl milionu Kč na výzkum o původu člověka.
  Kolem 19. hodiny pak Tomáš Garrigue Masaryk odjel přes Rašínovu, náměstí Svobody, Masarykovu, Wilsonovo náměstí a Vídeňskou ulici do Židlochovic.


 • účastníci

  prezident Tomáš Garrigue Masaryk,
  zemský prezident Černý, generál Putna, policejní ředitel dr. Vladimír Kráčmar, starosta města Brna Karel Tomeš, prof. Karel Absolon, člen zemského výboru Kopeček, předseda výstavní a.s. dr. Pluhař, dr. Skutil, dr. Zapletal

 • zajímavosti

  Masarykova návštěva výstavy pravděpodobně souvisela s jeho návštěvou vykopávek v Dolních Věstonicích 20. 7. 1928, na kterou ho tehdy pozval prof. Karel Absolon.

 • poznámka

  Původně byla výstava součástí Výstavy soudobé kultury v samostatném pavilonu Člověk a jeho rod, jejíž součástí byl mamut. Protože se musel tento pavilon po skončení Výstavy zbourat, prosadil dr. Absolon přestěhování výstavy do jiného pavilonu.
  (Údaje čerpány z Lidových novin z 27. 6. 1930 a Obecního věstníku z roku 1930.)


 • události

  31. 8. 1929
  Návštěva prezidenta Masaryka v Brně 20. 6. 1929
  Návštěva prezidenta Masaryka v Brně 9. 6. 1928
  Třetí oficiální návštěva prezidenta Masaryka v Brně 21. 6. 1924
  Druhá oficiální návštěva presidenta Masaryka v Brně 16. 9. 1921
  První oficiální návštěva presidenta T. G. Masaryka v Brně


 • osoby

  Karel Absolon
  tvůrce výstavy Anthropos Vladimír Kráčmar
  policejní ředitel Tomáš Garrigue Masaryk
  Ladislav Pluhař
  předseda výstavní akciové společnosti Josef Skutil
  tvůrce map o rozšíření diluviálních nalezišť pro výstavu Anthropos
  další osoby (2)...


 • stavby

  Brněnské výstaviště
  Výstaviště 1/405


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Alka


Aktualizováno: 04. 06. 2019