Poslední návštěva prezidenta Masaryka v Brně

26. 6. 1930
charakteristika

Těsně po šestnácté hodině přijel pan prezident ze Židlochovic na výstaviště, aby si prohlédl výstavu Anthropos, která byla vybudována v pavilonu Morava.
Hlášení podal zemský četnický velitel generál Putna, dále policejní ředitel dr. Kráčmar a starosta Tomeš.
V pavilonu prezidenta Masaryka uvítal projevem zemský prezident Černý, dále člen zemského výboru Kopeček. Představen mu byl předseda výstavní akciové společnosti dr. Pluhař a tvůrce výstavy profesor dr. Absolon. Ten pak pana prezidenta provázel výstavou, o které už Tomáš Garrigue Masaryk něco věděl z jejího katalogu. Při prohlídce mu byl představen dr. Skutil, tvůrce map o rozšíření diluviálních nalezišť a docent dr. Zapletal, autor geologické mapy Moravy.
Po prohlídce Tomáš Garrigue Masaryk autem odjel přes Výstavní, Pekařskou, Husovu a Joštovu ulici do budovy zemského úřadu na Lažanského náměstí, kde se konala recepce, na které prezident slíbil dr. Absolonovi půl milionu Kč na výzkum o původu člověka.
Kolem 19. hodiny pak Tomáš Garrigue Masaryk odjel přes Rašínovu, náměstí Svobody, Masarykovu, Wilsonovo náměstí a Vídeňskou ulici do Židlochovic.


účastníci

prezident Tomáš Garrigue Masaryk,
zemský prezident Černý, generál Putna, policejní ředitel dr. Vladimír Kráčmar, starosta města Brna Karel Tomeš, prof. Karel Absolon, člen zemského výboru Kopeček, předseda výstavní a.s. dr. Pluhař, dr. Skutil, dr. Zapletal


zajímavosti

Masarykova návštěva výstavy pravděpodobně souvisela s jeho návštěvou vykopávek v Dolních Věstonicích 20. 7. 1928, na kterou ho tehdy pozval prof. Karel Absolon.


poznámka

Původně byla výstava součástí Výstavy soudobé kultury v samostatném pavilonu Člověk a jeho rod, jejíž součástí byl mamut. Protože se musel tento pavilon po skončení Výstavy zbourat, prosadil dr. Absolon přestěhování výstavy do jiného pavilonu.
(Údaje čerpány z Lidových novin z 27. 6. 1930 a Obecního věstníku z roku 1930.)události

31. 8. 1929
Návštěva prezidenta Masaryka v Brně 20. 6. 1929
Návštěva prezidenta Masaryka v Brně 9. 6. 1928
Třetí oficiální návštěva prezidenta Masaryka v Brně 21. 6. 1924
Druhá oficiální návštěva presidenta Masaryka v Brně 16. 9. 1921
První oficiální návštěva presidenta T. G. Masaryka v Brně


osoby

Karel Absolon
tvůrce výstavy Anthropos Vladimír Kráčmar
policejní ředitel Tomáš Garrigue Masaryk
Ladislav Pluhař
předseda výstavní akciové společnosti Josef Skutil
tvůrce map o rozšíření diluviálních nalezišť pro výstavu Anthropos
další osoby (2)...


stavby

Brněnské výstaviště
Výstaviště 1/405


související odkazy

Alka


Aktualizováno: 26. 06. 2020