400. výročí kněžského svěcení sv. Jana Sarkandra

21. 3. 2009


ulice


charakteristika

Více než čtyři stovky věřících si v brněnské katedrále na Petrově slavnostní mší připomněly čtyřsté výročí kněžského svěcení sv. Jana Sarkandra.
Hlavním sloužícím a kazatelem byl olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Do Brna přijel i probošt Aloiz Zuber ze Sarkandrova rodiště, polského Skoczowa, a také autobus polských poutníků.
Na závěr bohoslužby přečetl probošt Zuber poselství biskupa Tadeusza Rakoczyho z polské diecéze Bialsko-Biala.
Přesně 400 let od dne, kdy v tehdejším kapitulním chrámu na Petrově v Brně přijal z rukou světícího biskupa Civalliho kněžské svěcení Jan Sarkander, uplynulo v neděli 22. 3. 2009.


účastníci

Přítomni byli také další čtyři biskupové z Česka - českobudějovičtí Jiří Paďour a Pavel Posád, emeritní biskup litoměřický Josef Koukl a brněnský Vojtěch Cikrle.


zajímavosti

S Brnem je katolický světec spojen ještě jednou událostí. Před kněžským svěcením na Petrově přijal o čtyři dny dříve u jezuitů v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně i jáhenské svěcení z rukou olomouckého biskupa Františka kardinála Dietrichštejna.


poznámka

Jan Sarkander, který žil v letech 1576 až 1620, byl svatořečen (spolu se Zdislavou z Lemberka) při návštěvě papeže Jana Pavla II. v Olomouci v roce 1995.
Nekatolické křesťanské církve ovšem už tehdy upozorňovaly na to, že Sarkander je pro ně kontroverzní postavou. Považovaly jej za reprezentanta násilné rekatolizace, jenž přispěl například k likvidaci bratrských sborů na Moravě.
Kněz Sarkander byl v roce 1619 protestantskými moravskými stavy v souvislosti s polským vojenským vpádem obviněn ze zrady. Vyslýchali jej v městské věznici v Olomouci. Zemřel 17. března 1620 po měsíčním vyšetřování a mučení.
osoby

Josef Koukl
emeritní biskup litoměřický, účastník slavnosti Jan Sarkandr (Sarkander)
kněz, mučedník František z Dietrichštejna
kardinál, olomoucký biskup, udělil Janu Sarkandrovi jáhenské svěcení


stavby

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a klášter jezuitů
Beethovenova, Jezuitská
místo přijetí jáhenského svěcení J. Sarkandera
Katedrála sv. Petra a Pavla
Petrov
místo přijetí kněžského svěcení J. Sarkandera a místo konání slavnostní bohoslužby ke 400. výročí svěcení


městská část

související odkazy

Ma


Aktualizováno: 28. 04. 2018