Internetová encyklopedie dějin Brna

400. výročí kněžského svěcení sv. Jana Sarkandra

400. výročí kněžského svěcení sv. Jana Sarkandra


 • 21. 3. 2009 


 • ulice

  Petrov

 • místo

  Katedrála sv. Petra a Pavla


 • charakteristika

  Více než čtyři stovky věřících si v brněnské katedrále na Petrově slavnostní mší připomněly čtyřsté výročí kněžského svěcení sv. Jana Sarkandra.
  Hlavním sloužícím a kazatelem byl olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Do Brna přijel i probošt Aloiz Zuber ze Sarkandrova rodiště, polského Skoczowa, a také autobus polských poutníků.
  Na závěr bohoslužby přečetl probošt Zuber poselství biskupa Tadeusza Rakoczyho z polské diecéze Bialsko-Biala.
  Přesně 400 let od dne, kdy v tehdejším kapitulním chrámu na Petrově v Brně přijal z rukou světícího biskupa Civalliho kněžské svěcení Jan Sarkander, uplynulo v neděli 22. 3. 2009.


 • účastníci

  Přítomni byli také další čtyři biskupové z Česka - českobudějovičtí Jiří Paďour a Pavel Posád, emeritní biskup litoměřický Josef Koukl a brněnský Vojtěch Cikrle.

 • zajímavosti

  S Brnem je katolický světec spojen ještě jednou událostí. Před kněžským svěcením na Petrově přijal o čtyři dny dříve u jezuitů v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně i jáhenské svěcení z rukou olomouckého biskupa Františka kardinála Dietrichštejna.

 • poznámka

  Jan Sarkander, který žil v letech 1576 až 1620, byl svatořečen (spolu se Zdislavou z Lemberka) při návštěvě papeže Jana Pavla II. v Olomouci v roce 1995.
  Nekatolické křesťanské církve ovšem už tehdy upozorňovaly na to, že Sarkander je pro ně kontroverzní postavou. Považovaly jej za reprezentanta násilné rekatolizace, jenž přispěl například k likvidaci bratrských sborů na Moravě.
  Kněz Sarkander byl v roce 1619 protestantskými moravskými stavy v souvislosti s polským vojenským vpádem obviněn ze zrady. Vyslýchali jej v městské věznici v Olomouci. Zemřel 17. března 1620 po měsíčním vyšetřování a mučení.


 • obrazy

  img9259.jpg


 • prameny, literatura


 • osoby

  Josef Koukl
  emeritní biskup litoměřický, účastník slavnosti Jan Sarkandr (Sarkander)
  kněz, mučedník František z Dietrichštejna
  kardinál, olomoucký biskup, udělil Janu Sarkandrovi jáhenské svěcení


 • stavby

  Kostel Nanebevzetí Panny Marie a klášter jezuitů
  Beethovenova -
  místo přijetí jáhenského svěcení J. Sarkandera
  Katedrála sv. Petra a Pavla
  Petrov
  místo přijetí kněžského svěcení J. Sarkandera a místo konání slavnostní bohoslužby ke 400. výročí svěcení


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Ma


Aktualizováno: 28. 04. 2018

21. 3. 2009 - 400. výročí kněžského svěcení Jana Sarkandra (slavnostní mše v katedrále na Petrově). Foto: Monika Tomášková, MF DNES.