Založení TJ Sokol Bohunice

17. 3. 1912


ulice

číslo orientační

4


katastr

Bohunice


místo

hostinec u Bartoňků


charakteristika

Ustavující valnou hromadu, která se konala dne 17. března 1912 v hostinci u Bartoňků, zahájil zástupce brněnské župy Rostislavovy bratr J. Hiller. Předsedou valné hromady zvolen František Brückner, zapisovatelem Bohumír Neužil.
Zvoleni byli: starosta František Brückner, místostarosta Emil Vavák, náčelník Karel Lejska, jednatel František Boček, pokladník Josef Sobola a jiní. Celkový stav členstva po ustavující valné hromadě byl: 1 člen zakládající a 33 členů činných (21 mužů a 12 žen).


prameny, literatura

Archivní pramen

"Kronika obce Brno-Bohunice"


osoby

Martin Putna
spoluzakladatel bohunické jednoty


městská část

související odkazy

MJ


Aktualizováno: 08. 07. 2018