Násilné uzavření kostela sv. Rodiny

31. 12. 1958


ulice

číslo orientační

16charakteristika

Kostel sv. Rodiny byl k 31. 12. 1958 násilně uzavřen tehdejší komunistickou mocí. Zdaleka však tenkrát nešlo jen o uzavření kostela, šlo především o řeholní sestry z kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka, jímž kostel sv. Rodiny patřil.

Pater Dominik Pecka, který zde byl od 1. dubna 1957 řádným zpovědníkem sester, o tom v knize Starý profesor vzpomíná, píše:
"Byl rok 1958. Až do tohoto roku pracovaly Milosrdné sestry v nemocnicích a sanatoriích. Státní správa je tam nechávala pracovat, protože zatím za ně neměla náhrady.
Postupně byly sestry ze zdravotní péče propouštěny a zařazovány do oboru sociální péče v domovech důchodců a ústavech pro mentálně postižené děti. To však nebylo zdaleka všechno. Sestry byly vyzvány, aby opustily budovu brněnského kláštera na Grohově ulici pro potřeby Krajského ústavu národního zdraví a zároveň jim bylo oklikou dáno na srozuměnou, že pokud tak neučiní, bude zahájen s matkou generální představenou a s jejími spolupracovnicemi a rádkyněmi soudní proces.
Navzdory tomu, že sestry k 1. 11. 1958 opustily všechny budovy na Grohově ulici, bylo těsně před Vánocemi zatčeno 6 řeholních sester: generální představená kongregace Milosrdných sester Leopoldina Řiháčková a dalších pět sester, jež byly členkami rady (Ludmila Pejchalová, Anežka Žaludová, Marie Fischerová, Růžena Fischerová a Marie Drábková).
Zatímco byly vězněny ve vazbě v Brně-Bohunicích, vyšlo nařízení 31. 12. 1958 o půlnoci navždy uzavřít kostel sv. Rodiny na Grohově ulici. A tak byla na Silvestra 1958 ráno sloužena poslední mše svatá, odpoledne pak byla pobožnost na ukončení občanského roku. Před půlnocí byl kostel uzavřen. Měl být zrušen, navždy. Lidé plakali. Tolik vzpomínky pamětníků."
(Citováno z knihy Starý profesor vzpomíná, (ZVON 1996), str. 230 an.).


poznámka

Jak píše Pater Pecka v knize Starý profesor vzpomíná (str. 273–274) byly uvězněné sestry v březnu (19. 3.) následujícího roku 1959 odsouzeny k nepodmíněným trestům odnětí svobody podle § 79 odst. 1 trestního zákona z roku 1950 za podvracení republiky. Generální představená Leopoldina Řiháčková na čtyři roky, další dvě sestry (Marie a Růžena Fischerovy) dostaly tři a půl roku, další dvě (Ludmila Pejchalová a Anežka Žaludová) tři roky a sestra Elvíra (Marie Drábková, která zemřela v roce 2006 v 89 letech po 66 letech řeholního života), dostala jeden rok odnětí svobody. (Dohromady 18 let pro 6 řeholnic). Zpovědník sester P. Dominik Pecka byl ve stejném procesu odsouzen na čtrnáct měsíců nepodmíněně.


prameny, literatura

Www stránky

"www.frantiskanky.cz"


události

1. 2. 1992
Znovuotevření kostela sv. Rodiny 11. 5. 1902
Vysvěcení kostela Svaté Rodiny 15. 3. 1886
Založení Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté rodinystavby

Kostel Svaté rodiny
Grohova 16/112


městská část

související odkazy

Ma


Aktualizováno: 06. 03. 2023