Druhá oficiální návštěva presidenta Masaryka v Brně

21. 6. 1924 (21.–22.6.1924)


charakteristika

Druhou oficiální návštěvu Brna, věnovanou především novým českým vysokým školám, vykonal president Tomáš Garrigue Masaryk autem ze svého letního sídla zámku v Židlochovicích. Doprovázeli jej syn Jan, dcera Alice a ministerský předseda Jan Malypetr.
Na hranicích města u ústředního hřbitova byl Masaryk přivítán v 15.30 představiteli obecního zastupitelstva v čele se starostou Bedřichem Macků.
Kolona projela ulicemi Vídeňskou a Silniční k nádraží, Masarykovou a Rašínovou k budově Zemské správy politické, kde prezidenta uvítal před nastoupenými legionáři a vojenskou čestnou rotou s generálem Podhajským předseda zemského výboru Pluhař. Návštěva pokračovala prohlídkou Vysoké školy zemědělské v Černých Polích a Vysoké školy zvěrolékařské na Pražské ulici. Večer prezident shlédl v městském divadle Smetanovu operu Dvě vdovy.
Druhý den 22. června od 9.30 hodin poskytl prezident audience v budově ZSP, navštívil rektorát university a geologický ústav přírodovědecké fakulty a prohlédl si Úřednickou čtvrt.
V 16 hodin odpoledne shlédl na sokolském stadionu cvičení dorostu v rámci tzv. vzpomínkového sletu. V 17.30 se zúčastnil recepce na ZSP a po 19. hodině odjel zpět do Židlochovic.prameny, literatura

události

26. 6. 1930
Poslední návštěva prezidenta Masaryka v Brně 9. 6. 1928
Třetí oficiální návštěva prezidenta Masaryka v Brně 22. 6. 1924
První návštěva T. G. Masaryka na Masarykově univerzitě 16. 9. 1921
První oficiální návštěva presidenta T. G. Masaryka v Brně


osoby

Jiv


Aktualizováno: 07. 07. 2018