Podání žádosti o pronájem tržnice na Cejlu k tělocvičným účelům sokolské jednoty Tyrš Brno II

15. 3. 1896


charakteristika

žádost byla městskou radou zamítnuta a zmíněná místnost byla přidělena turnerům


prameny, literatura

události

26. 10. 1913
Položení základního kamene k nové tělocvičně TJ Sokol Brno II 27. 6. 1907
Noční výlet na Pernštejn Sokola Brno II. 8. 11. 1906
Přejmenování sokolské jednoty Tyrš Brno II na Brno II 1. 3. 1905
Zahájení činnosti sokolské jednoty Tyrš Brno II v nových prostorách na Cejlu 27. 2. 1902
Ustanovení ženského odboru jako samostatné složky sokolské jednoty Tyrš Brno II
další události (7)...


MJ


Aktualizováno: 09. 07. 2018