Internetová encyklopedie dějin Brna

Moravské vyrovnání

Moravské vyrovnání


 • 27. 11. 1905 


 • místo

  Brno


 • charakteristika

  Dne 27. listopadu 1905 schválil císař František Josef I. tzv. Moravské vyrovnání (známé také jako Moravský pakt, německy Mährischer Ausgleich).
  Šlo o čtyři zemské zákony, schválené ve dnech 16.–22. listopadu 1905, jejichž cílem bylo nastolení rovnoprávného postavení Čechů a Němců a tudíž dosažení národnostního smíru na Moravě.


 • zajímavosti

  Vyrovnání se skládalo z těchto zákonů:
  1) nové zemské uspořádání
  2) nový volební řád do zemského sněmu
  3) nová pravidla pro užívání obou zemských jazyků
  4) rozdělení školských úřadů podle národnostního klíče a pravidla pro zakládání škol a školní docházku.

  Dosavadní tři volební kurie byly rozšířeny o čtvrtou všeobecnou, jejíž poslanci byli voleni na základě všeobecného a přímého hlasovacího práva. Všechny kurie měly pevně stanovený počet členů a obě národnosti v nich měly vyhrazen přesný počet křesel, takže odpadla nutnost boje mezi nimi o získání převahy.
  Moravské vyrovnání zajistilo Čechům většinu na sněmu, Němcům pak slušné zastoupení a záruku jejich práv.


 • prameny, literatura


 • autor

  Kos


Aktualizováno: 09. 07. 2018