Moravské vyrovnání

27. 11. 1905


místo

Brno


charakteristika

Dne 27. listopadu 1905 schválil císař František Josef I. tzv. Moravské vyrovnání (známé také jako Moravský pakt, německy Mährischer Ausgleich).
Šlo o čtyři zemské zákony, schválené ve dnech 16.–22. listopadu 1905, jejichž cílem bylo nastolení rovnoprávného postavení Čechů a Němců a tudíž dosažení národnostního smíru na Moravě.


zajímavosti

Vyrovnání se skládalo z těchto zákonů:
1) nové zemské uspořádání
2) nový volební řád do zemského sněmu
3) nová pravidla pro užívání obou zemských jazyků
4) rozdělení školských úřadů podle národnostního klíče a pravidla pro zakládání škol a školní docházku.

Dosavadní tři volební kurie byly rozšířeny o čtvrtou všeobecnou, jejíž poslanci byli voleni na základě všeobecného a přímého hlasovacího práva. Všechny kurie měly pevně stanovený počet členů a obě národnosti v nich měly vyhrazen přesný počet křesel, takže odpadla nutnost boje mezi nimi o získání převahy.
Moravské vyrovnání zajistilo Čechům většinu na sněmu, Němcům pak slušné zastoupení a záruku jejich práv.Kos


Aktualizováno: 09. 07. 2018