Pobyt panovníka v Brně

25. 6. 1315 (červen)


místo

Brno


charakteristika

Jan Lucemburský pobýval v Brně po ukončení válečného tažení proti Matouši Čákovi Trenčanskému, v němž ho město v červnu podpořilo zásobami potravin a vojenského materiálu.


poznámka

Vojenské oddíly uherského magnáta Matouše Čáka Trenčanského plenily moravsko-uherské pomezí a vyrážely i k Brnu.
V květnu 1315 přitáhl Jan Lucemburský na Moravu se silným vojskem, dobyl zpět Veselí a přesunul se do Uher, kde nepříliš úspěšně obléhal Čákův důležitý opěrný bod, hrad Holíč.
Los


Aktualizováno: 25. 06. 2018