Představení koncepce a architektury areálu pro návštěvu papeže Benedikta XVI. v Brně

29. 6. 2009


charakteristika

Koncepci a architekturu areálu pro liturgickou návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. na mezinárodním letišti Brno-Tuřany představil 29. 6. 2009 v Brně architekt Marek Jan Štěpán. Kromě řešení celé plochy představil také řadu symbolů, které zde budou umístěny.
Citace z jeho výkladu: „Zvláštní a symbolickou roli v nástupu do areálu pro návštěvu Svatého otce hrají stará boží muka v záhybu cesty v severozápadním rohu areálu. Ukazují na drobný podíl každého jedince na cestě víry v čase. Člověk, který je kdysi stavěl, jistě netušil, jak významná událost se zde v budoucnosti odehraje. Tato stará stavbička je začátkem hlavní, symbolické osy areálem. Na druhém konci osy je umístěna několikametrová kotva – symbol naděje a zároveň symbol papežské návštěvy v Brně. Tato osa božích muk – kotva vyjadřuje spojení mezi generacemi..."


poznámka

„Pódium pro Svatého otce je čistě bílé, zastřešené baldachýnem. Baldachýn, jako tisíce let starý archetyp zastřešení, je vybrán záměrně pro svůj konzervativní a jasný tvar. Baldachýn u letiště je velmi jednoduché formy a moderního ztvárnění. Konstrukce baldachýnu je technicky velmi unikátní membránovou konstrukcí.
Pódium je orientováno na západ a je rozděleno do tří výškových úrovní a zpřístupněno čtyřmi schodišti. Má rozměr 26 x 22 m a výšku 12 metrů. V přední části pódia bude umístěna socha Panny Marie Tuřanské, nejstarší socha tohoto typu v Brně a zároveň 'místní' – areál se nachází v katastru Brno-Tuřany, jednoho z nejstarších a nejvýznamnějších poutních míst brněnské diecéze. Vedle pódia bude umístěn velký dřevěný kříž..."
"Přístupové cesty do areálu jsou od severu a západu po místní zpevněné komunikaci. Účastníci se budou na místo konání mše dopravovat od západu kyvadlovou autobusovou dopravou, od severu pěšky. Při těchto komunikacích jsou umístěna velká informační centra.
Celý areál je navržen pro 150.000 účastníků. Sytém úhlopříčných cest vytváří jednotlivé kosočtverečné sektory, každý pro cca 6000 účastníků a s vlastním infostánkem. Na východní straně areálu je jeho těžiště – pódium pro Svatého otce, kde bude sloužit papež Benedikt XVI. mši.
Kromě pódia pro Svatého otce je na východní hraně areálu umístěno hudební pódium, kde bude velký sbor, orchestr a schola. Zároveň zde bude probíhat program před mší. Celý areál je doplněn na severní straně stanovým městečkem a na západní rezervní plochou a samozřejmě nezbytným hygienickým zázemím..."
události

16. 4. 2011
Vztyčení papežského kříže v Denisových sadech 10. 2. 2010
Výstava Naděje v Brně 1. 10. 2009
Výstava v katedrále na Petrově – připomínka historické návštěvy papeže Benedikta XVI. v Brně 29. 9. 2009
Zahájení demontážních prací areálu bohoslužby s papežem Beneditkem XVI. 27. 9. 2009
Návštěva papeže Benedikta XVI. v Brně
další události (5)...


související odkazy

Ma


Aktualizováno: 26. 06. 2018