Internetová encyklopedie dějin Brna

Zahájení působnosti církevního soudu brněnské diecéze

Zahájení působnosti církevního soudu brněnské diecéze


 • 1. 1. 1857 


 • ulice

  Petrov


 • charakteristika

  Církevní soud brněnské diecéze začal působit od 1. ledna 1857.
  Pro jeho organizaci a praxi byla závazná „Instructio pro iudiciis ecclesiasticis imperii austriaci quoad causas matrimoniales” vydaná též v německém znění ve Vídni v roce 1856.
  Diecézní církevní soud v Brně je církevní soud I. instance, který byl zřízen příslušnou církevní autoritou, aby projednával sporné a administrativní záležitosti osobního stavu věřících římskokatolického obřadu brněnské diecéze.
  Nejčastěji se tento soud zabývá projednáváním sporu o neplatnost manželství a o udělení dispenze rozvázání nesvátostného manželství (in favorem fidei).


 • prameny, literatura


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Ma


Aktualizováno: 11. 07. 2018