Internetová encyklopedie dějin Brna

3. celostátní kongres Papežského misijního díla dětí

3. celostátní kongres Papežského misijního díla dětí


 • 6. 10. 2007 


 • ulice

  Petrov

 • místo

  kostely ve středu města


 • charakteristika

  V sobotu 6. října proběhl v Brně za účasti více než 1500 přítomných 3. celostátní kongres Papežského misijního díla dětí. Sešli se malí i velcí poutníci ze všech českých a moravských diecézí.
  Úvodní program Kongresu proběhl od 9 hodin v brněnské katedrále. V době od 10.00 do 14.40 hodin byl pro děti připraven pestrý program: misijní olympiáda a putování kontinenty. Jednalo se o soutěže, hry, misijní jarmarky, misijní koláče apod. Děti například putovaly deštným pralesem, vyráběly barevné indiánské čelenky a šperky, důvěrně poznaly 10 svatých misionářů, naučily se zpívat misijní hymnu i ve španělštině a do pokladničky ve tvaru velkého misijního bonbónu mohly věnovat své ušetřené dárky pro sirotky v Bangladéši. Během celého dne se na tento účel vybralo celkem 90.174 Kč.
  V kostele u dominikánů vstoupili lidé do Oceánie, u jezuitů do Asie, minorité představili Afriku, chrám sv. Jakuba Evropu a sv. Tomáš představil Ameriku. V každém z těchto pěti kostelů byl připraven asi 30–40 minutový misijní program (divadlo, scénky, koncerty, filmy, svědectví, apod.), který se každou celou hodinu opakoval, aby se návštěvníci stihli vystřídat a všeho se zúčastnit.
  V 15 hodin v katedrále na Petrově začala slavnostní bohoslužba za hudebního doprovodu Scholy brněnské mládeže. Po přivítání ředitelem PMDD v České republice, P. Jiřím Šlégrem, pozdravili přítomné v katedrále sv. Petra a Pavla hosté ze zahraničí. Za velkého potlesku připojil pozdravení od Svatého otce také apoštolský nuncius Diego Causero. Jako hlavní celebrant a zástupce papeže Benedikta XVI. předsedal slavnostní mši a děti do jeho rukou předaly dopis, který pro Svatého otce všichni účastníci setkání podepsali. Hlavním koordinátorem Misijního kongresu dětí je totiž Papežské misijní dílo dětí, jehož nejvyšším představitelem je právě papež.
  „Jsem rád, že máte velké oči a velké srdce,“ řekl apoštolský nuncius mimo jiné. „Velké oči proto, že dnes během programu uvidíte všechny kontinenty naší planety, a velké srdce proto, že uvidíte potřeby všech, kteří ve světě strádají." Mše byla obohacena o misijní prvky, vstupní průvod zpestřily vlajky v misijních barvách kontinentů, evangelium bylo představeno členy dramatického kroužku, do obětního průvodu se zapojily přibližně čtyři desítky dětí, které nesly dary symbolizující modlitby za celý svět. Na závěr bohoslužby děti předaly dopis pro olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, který je delegátem České biskupské konference pro misie.
  Děti pak byly vyslány do světa jako misionáři a na památku si odnesly dvoumetrové stuhy. Po závěrečném požehnání od apoštolského nuncia a za zpěvu hymny Papežského misijního díla dětí „Pošli mě, půjdu já“ zakončil Kongres slavnostní průvod katedrálou s vlajkami a zapálenými svícemi symbolizujícími pět kontinentů.


 • účastníci

  Ze zahraničí přijeli zástupci z mezinárodního Generálního sekretariátu Papežského misijního díla dětí v Římě, řeholní sestry Maria Teresa Crescini a Eliana Massimi.
  Skotsko reprezentovali dva zástupci národní kanceláře Papežských misijních děl Josephine McGrath a Joseph McGrath.
  Polskou delegaci Národní kanceláře PMDD vedla Anna Sobiech a delegaci z Národní kanceláře PMD na Slovensku P. František Kapusňák.
  Akce se zúčastnil také diecézní ředitelé PMD v České republice a národní ředitel PMD u nás – P. Jiří Šlégr.

 • poznámka

  Celou akci připravilo na 600 dobrovolníků a spolupracovníků.
  Celorepublikový Misijní kongres byl třetí v pořadí, první se uskutečnil v roce 2001 ve Špindlerově Mlýně, druhý v roce 2004 ve Vilémově. I nadále se počítá s tím, že se Misijní kongresy dětí budou konat každé tři roky.

  Cíle Papežského misijního díla dětí:
  - skrze misijní katechetické programy a křesťanskou výchovu probouzet u dětí univerzální misijní povědomí, vést je k štědrosti, aby se o svoji víru i materiální prostředky dělily s ostatními
  - přispívat k růstu misijních povolání
  - z pravidelných příspěvků a darů dětí všech zemí utvářet fond solidarity, který financuje projekty pro děti v bídě
  - objevovat bohatství duchovních hodnot, které chudé děti třetího světa při vší materiální bídě mají; aby se děti všech zemí vzájemně poznávaly, milovaly a pomáhaly si.


 • obrazy

  img9249.jpg img9250.jpg img9251.jpg


 • prameny, literatura


 • události

  5. 4. 2008
  Kopie obrazu Panny Marie Svatotomské putovala do Angoly


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Ma


Aktualizováno: 26. 06. 2018

6. 10. 2007 - 3. celostátní kongres Papežského misijního díla dětí. Foto Vít Kobza.