Otevření výstavy „Památky a příroda“

22. 1. 1973


ulice

číslo orientační

1


místo

Technické muzeum


charakteristika

Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Brně, Technické muzeum a Krajská komise místního hospodářství, obchodu a cestovního ruchu pořádaly tuto výstavu ve spolupráci s n. p. Čedok, nakladatelstvím Olympia, n. p. Orbis, vydavatelstvím Pressfoto a Propagační tvorbou


poznámka

výstava byla pořádána pod záštitou Čs. národního komitétu ICOMOS při UNESCO


městská část

související odkazy

Ma


Aktualizováno: 29. 06. 2018