Návštěva papeže Benedikta XVI. v Brně

27. 9. 2009nej...

Brno
první návštěva papeže v Brně


charakteristika

Hlavní body programu návštěvy v Brně:

6.00 hodin
Poutníky přivítal reprodukovaný hlas zvonů brněnské katedrály oznamující začátek velké slavnosti. Poté byla k oltáři přinesena starobylá socha Panny Marie Tuřanské z nedalekého poutního místa a kostela Zvěstování Panny Marie v Brně-Tuřanech. Při tomto obřadu zazpívala Svatomichalská gregoriánská schola latinské loretánské litanie.
Celý den byl protkán tématem „naděje“, což bylo motto papežovy návštěvy v Brně. K tématu naděje se vztahovalo svědectví rodiny Levíčkovy z Brna i úvaha známého herce a režiséra Jiřího Stracha.

8.00 hodin
Na hudebním pódiu se objevil Hradišťan s Jiřím Pavlicou a sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno - Kantiléna. Hradišťan si pro tuto vzácnou událost připravil sadu písní o té, kterou papež Benedikt XVI. nazval „Ženou naděje“ – o Panně Marii. Šlo vlastně o mariánské modlitby, mezi nimiž zazněly i modlitby okolních národů, protože spolu s nimi sdílíme jedno duchovní dědictví. Pro místní rodáky, a nejen pro ně, však byla nejcennější modlitba k Panně Marii Tuřanské, kterou Jiří Pavlica speciálně k této příležitosti zhudebnil a zazněla zde v premiéře.

8.50 hodin
Přílet prezidenta republiky Václava Klause

9.20 hodin
Přílet Svatého otce Benedikta XVI. za slavnostního vyzvánění chrámových zvonů jihomoravské metropole a dělových salv z hradu Špilberku. Ještě v letadle jej přivítal brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle.
Na červeném koberci, který zdobilo deset krojovaných párů, pozdravil Svatého otce prezident České republiky Václav Klaus s manželkou Livií, hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek s chotí a primátor statutárního města Brna Roman Onderka.
Poté papež nastoupil do papamobilu a cestou do sakristie projížděl mezi jednotlivými sektory, aby se pozdravil s poutníky.

10.00 hodin
Mše svatá se Svatým otcem – ústřední bod dne.
V závěru bohoslužby udělil Svatý otec Benedikt XVI. všem účastníkům své apoštolské požehnání. V tomto požehnání bylo zahrnuto také žehnání předmětů liturgické úcty a žehnání 40 základních kamenů sakrálních staveb – kostelů, kaplí, kláštera či komunitních center a dalších 18 předmětů (kříže, zvony, sochy, deskový obraz, prapory, 4 pamětní desky…).
Na konci liturgické slavnosti následovala promluva Svatého otce před modlitbou Anděl Páně. „Chtěl bych myšlenkově navázat na učení svého ctihodného předchůdce a vyzvat vás, abyste zůstali věrni svému křesťanskému povolání a evangeliu, abychom společně vytvářeli budoucnost solidarity a míru," zdůraznil.
Polední modlitba Anděl Páně, po modlitbě zazněla papežská hymna a chvalozpěv „Bože, chválíme tebe“.

12.45 hodin
Odlet Svatého otce zpět do Prahy.

13.00 hodin
Odlet prezidenta České republiky.


zajímavosti

Jako osobní dar předal biskup Vojtěch Cikrle Svatému otci kopii závěsného křížku, který byl nalezen v blízkosti základů trojlodní baziliky z velkomoravské doby u obce Mikulčice a je tak připomínkou nejstarších křesťanských kořenů Moravy a tedy i brněnské diecéze.
Svatý otec předal brněnskému biskupovi jako dar liturgické předměty, kalich a paténu.
Mše svaté se zúčastnilo kolem 120 tisíc lidí. Kromě poutníků z celé Moravy přišly především početné zástupy Slováků a Poláků. Také je papež v závěru setkání pozdravil v jejich mateřštině. Německy oslovil poutníky z Rakouska a Německa. Celkem na brněnskou mši přicestovalo podle odhadů 11 tisíc cizinců.
První stovky návštěvníků dorazily do areálu již v sobotu večer a noc poutníci strávili v dočasném stanovém městečku. Dálnice D1 se v sedmikilometrovém úseku, protínajícím Brno, změnila v obří parkoviště pro přibližně 2000 autobusů. Poutníci se do Tuřan přepravovali hlavně hromadnou dopravou.

Při bohoslužbě se Svatým otcem v Brně koncelebrovalo čtyřicet biskupů a tisíc kněží, z toho více než dvě stě ze zahraničí.
Na hudebním doprovodu bohoslužby se podílel 120 členný Katedrální smíšený sbor Brno, žesťový orchestr, Svatomichalská gregoriánská schola a řada sólistů. Zdravotnickou službu zajišťovalo více než 370 osob, o organizaci v sektorech pečovalo tisíc dobrovolných pořadatelů, mezi nimi i členové Armády České republiky.
O akreditaci v Brně požádalo 750 pracovníků domácích i zahraničních médií.


poznámka

Souhrn promluvy papeže Benedikta XVI. při slavnostní bohoslužbě na letišti Brno-Tuřany:
Svatý otec se ve své promluvě zaměřil na téma naděje. Poukázal na to, „k jakým absurditám dospěje člověk, když vyloučí Boha z horizontu svých rozhodnutí a svého jednání.“ Řekl, že „není snadné vytvořit společnost založenou na dobru, spravedlnosti a bratrství, protože lidská bytost je svobodným tvorem“ Svobodu je třeba stále znovu zaměřovat k dobru, což je úkol pro všechny generace.
Upozornil na to, že v moderní době byla víra v Boha a naděje přemístěny na rovinu „pouze soukromou a pozemskou, zatímco v běžném a veřejném životě se prosadila víra ve vědecký a ekonomický pokrok.“ Tento pokrok podle Svatého otce otevírá možnosti pro dobro, zároveň má však i negativní dopady. Technické vynálezy a zdokonalení společenských struktur totiž nestačí k zaručení morálního blaha společnosti. Řekl, že „člověk potřebuje být osvobozen od materiální tísně. Mnohem podstatnější však je, aby se zachránil před zlem, které postihuje ducha.“ A to může udělat Bůh, který je Láska.
Hovořil o tom, že v minulých staletích mnozí trpěli pro věrnost evangeliu a neztratili naději. V současnosti se setkáváme s novými formami chudoby, které vznikají „z osamělosti, z nedostatku lásky, z odmítání Boha a z tragédie člověka, který si myslí, že si může stačit sám." Kristus je jedinou spolehlivou nadějí. Benedikt XVI. v závěru všechny vyzval, aby tuto naději hlásali a dosvědčovali.
události

19. 11. 2011
Slavnostní požehnání tzv. ocelové Madony v Brně-Tuřanech
mariánský sloup byl vytvořen ke 2. výročí návštěvy papeže
16. 4. 2011
Vztyčení papežského kříže v Denisových sadech
kotva je symbolem návštěvy papeže v Brně
3. 10. 2010
Slavnostní požehnání kotvy
kotva je symbolem návštěvy papeže v Brně
18. 8. 2010
Kotva – symbol papežské návštěvy v Brně – byla vztyčena u brněnské přehrady
kotva je symbolem návštěvy papeže v Brně
10. 2. 2010
Výstava Naděje v Brně
další události (10)...


osoby

Petr Kolař
účastník slavnosti, dirigoval hudbu při slavnostní bohoslužbě na letišti v Brně-Tuřanech Roman Onderka
primátor města Brna, účastník slavnosti


stavby

Letiště Brno, a. s.
Evropská Petrov 4
Petrov 4/273
Petrov č. 4 - centrum příprav návštěvy papeže Benedika XVI.


objekty

Kříž - symbol návštěvy papeže Benedikta XVI. v Brně
kříž: Denisovy sady 0/05 Zvon Martina Středy
zvon: Jezuitská 0/03 Kotva - symbol návštěvy papeže Benedikta XVI. v Brně
symbol: Přístavní 0/01 Matka Boží Tuřanská
jiná realizace: Za křížem 0/01


městská část

související odkazy

Ma


Aktualizováno: 28. 11. 2021