Internetová encyklopedie dějin Brna

Návštěva papeže Benedikta XVI. v Brně

Návštěva papeže Benedikta XVI. v Brně


 • 27. 9. 2009 


 • místo

  letiště Brno-Tuřany

 • nej...

  Brno
  první návštěva papeže v Brně


 • charakteristika

  Hlavní body programu návštěvy v Brně:

  6.00 hodin
  Poutníky přivítal reprodukovaný hlas zvonů brněnské katedrály oznamující začátek velké slavnosti. Poté byla k oltáři přinesena starobylá socha Panny Marie Tuřanské z nedalekého poutního místa a kostela Zvěstování Panny Marie v Brně-Tuřanech. Při tomto obřadu zazpívala Svatomichalská gregoriánská schola latinské loretánské litanie.
  Celý den byl protkán tématem „naděje“, což bylo motto papežovy návštěvy v Brně. K tématu naděje se vztahovalo svědectví rodiny Levíčkovy z Brna i úvaha známého herce a režiséra Jiřího Stracha.

  8.00 hodin
  Na hudebním pódiu se objevil Hradišťan s Jiřím Pavlicou a sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno - Kantiléna. Hradišťan si pro tuto vzácnou událost připravil sadu písní o té, kterou papež Benedikt XVI. nazval „Ženou naděje“ – o Panně Marii. Šlo vlastně o mariánské modlitby, mezi nimiž zazněly i modlitby okolních národů, protože spolu s nimi sdílíme jedno duchovní dědictví. Pro místní rodáky, a nejen pro ně, však byla nejcennější modlitba k Panně Marii Tuřanské, kterou Jiří Pavlica speciálně k této příležitosti zhudebnil a zazněla zde v premiéře.

  8.50 hodin
  Přílet prezidenta republiky Václava Klause

  9.20 hodin
  Přílet Svatého otce Benedikta XVI. za slavnostního vyzvánění chrámových zvonů jihomoravské metropole a dělových salv z hradu Špilberku. Ještě v letadle jej přivítal brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle.
  Na červeném koberci, který zdobilo deset krojovaných párů, pozdravil Svatého otce prezident České republiky Václav Klaus s manželkou Livií, hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek s chotí a primátor statutárního města Brna Roman Onderka.
  Poté papež nastoupil do papamobilu a cestou do sakristie projížděl mezi jednotlivými sektory, aby se pozdravil s poutníky.

  10.00 hodin
  Mše svatá se Svatým otcem – ústřední bod dne.
  V závěru bohoslužby udělil Svatý otec Benedikt XVI. všem účastníkům své apoštolské požehnání. V tomto požehnání bylo zahrnuto také žehnání předmětů liturgické úcty a žehnání 40 základních kamenů sakrálních staveb – kostelů, kaplí, kláštera či komunitních center a dalších 18 předmětů (kříže, zvony, sochy, deskový obraz, prapory, 4 pamětní desky…).
  Na konci liturgické slavnosti následovala promluva Svatého otce před modlitbou Anděl Páně. „Chtěl bych myšlenkově navázat na učení svého ctihodného předchůdce a vyzvat vás, abyste zůstali věrni svému křesťanskému povolání a evangeliu, abychom společně vytvářeli budoucnost solidarity a míru," zdůraznil.
  Polední modlitba Anděl Páně, po modlitbě zazněla papežská hymna a chvalozpěv „Bože, chválíme tebe“.

  12.45 hodin
  Odlet Svatého otce zpět do Prahy.

  13.00 hodin
  Odlet prezidenta České republiky.


 • zajímavosti

  Jako osobní dar předal biskup Vojtěch Cikrle Svatému otci kopii závěsného křížku, který byl nalezen v blízkosti základů trojlodní baziliky z velkomoravské doby u obce Mikulčice a je tak připomínkou nejstarších křesťanských kořenů Moravy a tedy i brněnské diecéze.
  Svatý otec předal brněnskému biskupovi jako dar liturgické předměty, kalich a paténu.
  Mše svaté se zúčastnilo kolem 120 tisíc lidí. Kromě poutníků z celé Moravy přišly především početné zástupy Slováků a Poláků. Také je papež v závěru setkání pozdravil v jejich mateřštině. Německy oslovil poutníky z Rakouska a Německa. Celkem na brněnskou mši přicestovalo podle odhadů 11 tisíc cizinců.
  První stovky návštěvníků dorazily do areálu již v sobotu večer a noc poutníci strávili v dočasném stanovém městečku. Dálnice D1 se v sedmikilometrovém úseku, protínajícím Brno, změnila v obří parkoviště pro přibližně 2000 autobusů. Poutníci se do Tuřan přepravovali hlavně hromadnou dopravou.

  Při bohoslužbě se Svatým otcem v Brně koncelebrovalo čtyřicet biskupů a tisíc kněží, z toho více než dvě stě ze zahraničí.
  Na hudebním doprovodu bohoslužby se podílel 120 členný Katedrální smíšený sbor Brno, žesťový orchestr, Svatomichalská gregoriánská schola a řada sólistů. Zdravotnickou službu zajišťovalo více než 370 osob, o organizaci v sektorech pečovalo tisíc dobrovolných pořadatelů, mezi nimi i členové Armády České republiky.
  O akreditaci v Brně požádalo 750 pracovníků domácích i zahraničních médií.

 • poznámka

  Souhrn promluvy papeže Benedikta XVI. při slavnostní bohoslužbě na letišti Brno-Tuřany:
  Svatý otec se ve své promluvě zaměřil na téma naděje. Poukázal na to, „k jakým absurditám dospěje člověk, když vyloučí Boha z horizontu svých rozhodnutí a svého jednání.“ Řekl, že „není snadné vytvořit společnost založenou na dobru, spravedlnosti a bratrství, protože lidská bytost je svobodným tvorem“ Svobodu je třeba stále znovu zaměřovat k dobru, což je úkol pro všechny generace.
  Upozornil na to, že v moderní době byla víra v Boha a naděje přemístěny na rovinu „pouze soukromou a pozemskou, zatímco v běžném a veřejném životě se prosadila víra ve vědecký a ekonomický pokrok.“ Tento pokrok podle Svatého otce otevírá možnosti pro dobro, zároveň má však i negativní dopady. Technické vynálezy a zdokonalení společenských struktur totiž nestačí k zaručení morálního blaha společnosti. Řekl, že „člověk potřebuje být osvobozen od materiální tísně. Mnohem podstatnější však je, aby se zachránil před zlem, které postihuje ducha.“ A to může udělat Bůh, který je Láska.
  Hovořil o tom, že v minulých staletích mnozí trpěli pro věrnost evangeliu a neztratili naději. V současnosti se setkáváme s novými formami chudoby, které vznikají „z osamělosti, z nedostatku lásky, z odmítání Boha a z tragédie člověka, který si myslí, že si může stačit sám." Kristus je jedinou spolehlivou nadějí. Benedikt XVI. v závěru všechny vyzval, aby tuto naději hlásali a dosvědčovali.


 • obrazy

  img9283.jpg img9284.jpg img9285.jpg


 • prameny, literatura


 • události

  19. 11. 2011
  Slavnostní požehnání tzv. ocelové Madony v Brně-Tuřanech
  mariánský sloup byl vytvořen ke 2. výročí návštěvy papeže
  16. 4. 2011
  Vztyčení papežského kříže v Denisových sadech
  kotva je symbolem návštěvy papeže v Brně
  3. 10. 2010
  Slavnostní požehnání kotvy
  kotva je symbolem návštěvy papeže v Brně
  18. 8. 2010
  Kotva – symbol papežské návštěvy v Brně – byla vztyčena u brněnské přehrady
  kotva je symbolem návštěvy papeže v Brně
  10. 2. 2010
  Výstava Naděje v Brně
  další události (10)...


 • stavby

  Letiště Brno, a. s.
  Evropská Petrov 4
  Petrov 4/273
  Petrov č. 4 - centrum příprav návštěvy papeže Benedika XVI.


 • objekty

  Kříž - symbol návštěvy papeže Benedikta XVI. v Brně
  kříž: Denisovy sady 0/05 Zvon Martina Středy
  zvon: Jezuitská 0/03 Kotva - symbol návštěvy papeže Benedikta XVI. v Brně
  symbol: Přístavní 0/01 Matka Boží Tuřanská
  jiná realizace: Za křížem 0/01


 • městská část

  Brno-Tuřany


 • související odkazy

  Svatý otec Benedikt XVI. v Brně


 • autor

  Ma


Aktualizováno: 01. 01. 2019

27. 9. 2009 - poutníci v areálu brněnského letiště. Foto Petr Horník, Právo.