Poklep základního kamene Přírodovědného exploratoria

7. 10. 2009 (10.30 hodin)


ulice

číslo orientační

2charakteristika

Latinský nápis "Hledej a najdeš!" vytesaný na základním kameni bude mottem nové, zrekonstruované hvězdárny, která se promění v Přírodovědné exploratorium. Z ryze astronomické instituce se hvězdárna změní v šířeji zaměřené multivizuální centrum, které (kromě popularizace astronomie) věnuje velký prostor dalším oborům: fyzice, geologii, chemii, apod.


účastníci

vzácní hosté - kosmonauti ze všech koutů světa (účastníci XXII. Mezinárodního kongresu účastníků kosmických letů),
Roman Onderka, primátor města Brna,
Jiří Dušek, ředitel hvězdárny


zajímavosti

V prostoru před nynějším vchodem do planetária bude přistavěno foyer a celý areál bude propojen v jeden funkční bezbariérový celek, v němž vzniknou nové astronomické pozorovatelny a interaktivní expozice. Vedle komplexu budov pak vyroste například i rozsáhlá geozahrada se stálou expozicí vzorků hornin z Brna a okolí.


poznámka

Zahájení prací a uzavření hvězdárny je naplánováno na počátek roku 2010. Práce by měly být dokončeny počátkem roku 2011.
Rozpočet je stanoven na 85 milionů korun.události

7. 10. 2009
Světoví kosmonauti v Brně


osoby

Roman Onderka
primátor města Brna


stavby

objekty

Přírodovědné exploratorium
základní kámen: Kraví Hora 2/02


městská část

související odkazy

Jis


Aktualizováno: 22. 03. 2019