Masarykova univerzita získala ocenění za přístup k handicapovaným studentům

21. 9. 2009


místo

Praha, Poslanecká sněmovna


charakteristika

Cenu za nejvstřícnější přístup ke studentům se zdravotním postižením získala Masarykova univerzita v soutěži Škola bez bariér, kterou vyhlásil Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové. V soutěži konané v rámci osvětové kampaně Kroky k integraci se Masarykova univerzita umístila jako nejlepší.


zajímavosti

Teiresiás - Středisko pro pomoc nevidomým a slabozrakým studentům vzniklo v roce 1999 při Fakultě informatiky Masarykovy univerzity.
V roce 2000 se stalo celouniverzitním pracovištěm s úkolem zajišťovat, aby studijní obory akreditované na univerzitě byly v největší možné míře přístupné také studentům se se smyslovým a jiným handicapem, zajišťovat pro ně metodickou a poradenskou činnost, tisknout a vydávat pro ně hmatové publikace.
V roce 2003 se název změnil na Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky.


poznámka

Teiresiás, jehož jméno středisko nese, byl slepý antický věštec.
(Více: http:www.teiresias.muni.cz.)
Masarykova univerzita se stala v sedmém ročníku soutěže obecně prospěšné společnosti Tichý svět, která pomáhá neslyšícím, firmou roku 2014.události

10. 9. 2014
Slavnostní otevření nových prostor Teiresiás - Střediska pro handicapované studenty Masarykovy univerzity


Kal


Aktualizováno: 16. 09. 2019