Internetová encyklopedie dějin Brna

Masarykova univerzita získala ocenění za přístup k handicapovaným studentům

Masarykova univerzita získala ocenění za přístup k handicapovaným studentům


 • 21. 9. 2009 


 • místo

  Praha, Poslanecká sněmovna


 • charakteristika

  Cenu za nejvstřícnější přístup ke studentům se zdravotním postižením získala Masarykova univerzita v soutěži Škola bez bariér, kterou vyhlásil Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové. V soutěži konané v rámci osvětové kampaně Kroky k integraci se Masarykova univerzita umístila jako nejlepší.


 • zajímavosti

  Teiresiás - Středisko pro pomoc nevidomým a slabozrakým studentům vzniklo v roce 1999 při Fakultě informatiky Masarykovy univerzity.
  V roce 2000 se stalo celouniverzitním pracovištěm s úkolem zajišťovat, aby studijní obory akreditované na univerzitě byly v největší možné míře přístupné také studentům se se smyslovým a jiným handicapem, zajišťovat pro ně metodickou a poradenskou činnost, tisknout a vydávat pro ně hmatové publikace.
  V roce 2003 se název změnil na Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky.

 • poznámka

  Teiresiás, jehož jméno středisko nese, byl slepý antický věštec.
  (Více: http:www.teiresias.muni.cz.)
  Masarykova univerzita se stala v sedmém ročníku soutěže obecně prospěšné společnosti Tichý svět, která pomáhá neslyšícím, firmou roku 2014.


 • prameny, literatura


 • události

  10. 9. 2014
  Slavnostní otevření nových prostor Teiresiás - Střediska pro handicapované studenty Masarykovy univerzity


 • autor

  Kal


Aktualizováno: 16. 09. 2019