Založení orelské jednoty v Bohunicích

21. 11. 1919


místo

Bohunice


charakteristika

prvním starostou byl jmenován Tomáš Jaroš


poznámka

Členové se scházeli na schůzích, zkouškách divadelního sboru a na cvičeních v sálech místních hospod, což jim stejně jako sokolům přinášelo problémy a často docházelo ke změnám působiště. Již v roce 1922 se objevily první hlasy postavit si vlastní budovu – orlovnu.
Velkou morální podporou pro všechny členy bylo posvěcení praporu jednoty dne 22. července 1923. Bohužel, prapor se do dnešních dní nedochoval. V době totalitního režimu ho někdo kolem roku 1988 z bohunické kaple, kde byl přechováván, odcizil.
Dne 22. února 1930 pořádala orelská jednota první ročník maškarního plesu. Vydařená akce byla dobrým počinem do budoucna.
Veřejné vystoupení orelské jednoty, pouhý rok po otevření orlovny, proběhlo 14. června 1931. Již ranní průvod více než 300 orlů a orlic v krojích byl velkou manifestací. Odpolední cvičení zhlédlo velké množství diváků a celkový dojem z provedení byl velmi příznivý.
V neděli 21. srpna 1932 pořádal Orel po dvouleté přestávce dožínky, které se velmi vydařily. Začaly velkým alegorickým průvodem s 62 krojovanými účastníky.
V roce 1934 oslavil Orel Bohunice 15. výročí založení. Nepříznivé počasí způsobilo, že muselo být značně omezeno veřejné cvičení a přišli jen hosté z jednoty lískovecké a řečkovické. Přesto účast 118 členů v krojích lze považovat za úspěch. Program zahájil místní farář P. B. Švanda slavnou mší svatou. Poté odešel průvod na místní hřbitov, kde uctili památku zemřelých orlů. Program pokračoval v orlovně valnou hromadou a následným veřejným cvičením.
Během nacistické okupace byla činnost Orla zakázána. Svoji činnost obnovili 17. června 1945. Nejvýznamnější akcí této doby, bylo znovuodhalení sochy T. G. Masaryka v roce 1947 na Morávkově náměstí. Zde předvedli orlové ukázku hry s puškami Hoši od Zborova. Stejně ji hráli v roce 1937 při prvním odhalení pomníku.
Po únorových událostech roku 1948 byly organizace Orel, Sokol a Slavoj násilně spojeny do nové organizace TJ Tatran Bohunice. Budova orlovny přešla roku 1950 pod Sokola a v roce 1954 pod TJ Tatran Bohunice.
Pokus o obnovení činnosti v roce 1968 byl učiněn 21. 5., avšak neúspěšně.
K jeho obnově došlo až v roce 1990. Na ustavující schůzi 19. října 1990 byl zvolen starostou Ing. Josef Štěpán.

Rok 1997 se stal počátkem nové epochy v historii jednoty. Na podzim pořádá ve spolupráci s městskou částí oslavy 760 let od první písemné zmínky o Bohunicích. Organizuje silniční běh a zejména 1. svatováclavské hody.
Při svatováclavských hodech 27. září 2003 představila orelská jednota veřejnosti svůj nový slavnostní prapor. Jeho vzhled vychází z původního praporu. Na jedné straně je na něm vyobrazen letící orel s nápisem: Pro Boha, víru a vlast Orel jednota Brno-Bohunice. Jednotlivé rohy vyplňují znaky Bohunic, Moravy a České republiky. Na druhé straně jsou podoby patronů Bohunic, svatých Cyrila a Metoděje, a nápis: Patronové naši, orodujte za nás. Autorem návrhu je grafik Petr Štroner.
Orel jednota Brno-Bohunice oslavila v roce 2004 výročí 80 let od svého založení. V tomto roce se jednalo o třetí největší jednotu v České republice. Starostou byl v tomto roce pan Ladislav Konečný. Oslavy proběhly 20. listopadu 2004 za přítomnosti hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Stanislava Juránka, 1. náměstka primátora Rostislava Slavotínka a dalších hostů z vedení obce a veřejného života.
Již III. ročník koloběžkových závodů 222 bohunických metrů proběhl 11. září 2005. Závodů se zúčastnilo 56 dětí.
V sobotu 23. září 2006 se uskutečnily jubilejní 10. bohunické svatováclavské hody. Za krásného slunečného počasí připomněl význam svatého Václava místní farář P. Pavel Opatřil. Po udělení Hodového práva, které v tomto roce předával místostarosta Antonín Crha, začalo hodové veselí. Zpívalo se, tančilo a pil se hovoranský neuburg. K dobré náladě hrála cimbálová muzika Lučina.
Bohunická ochutnávka vín s názvem Co zbylo ve sklepě se konala 8. listopadu 2008. Hned první ročník ukázal, že byla založena nová, veřejností velmi hojně navštěvovaná tradice. Organizátor akce, orelská jednota, se tím přihlásil k zapomenuté bohunické tradici vinohradnictví. Katalog obsahoval vzorky od 189 pěstitelů. Bohužel, po pěti úspěšných ročnících se v roce 2013 již nekonala.
Večer plný folklóru, tak by se dal nazvat 20. červen 2009, kdy si bohunická orelská jednota připomínala 90 let od svého vzniku. Slavnost začala v 1730 hodin v sále orlovny přivítáním hostů a vystoupením cimbálové kapely Jožky Šmukaře. Program pokračoval projevy hostů. Večer zahrála cimbálová kapela Bohonica a zazpívala Bohunická chasa.
Orelská jednota patří k nejdůležitějším organizacím nabízející volnočasové aktivity v Bohunicích. Je velkým přínosem kulturní, společenskou a sportovní nabídkou volnočasových aktivit pro veřejnost. Jeho nejnavštěvovanější akce jsou zejména svatováclavské hody, dětský maškarní karneval, koloběžkové závody dětí, dětské akce ke Dni dětí a další.

(Informace o historii orelské jednoty pro naši encyklopedii poskytl starosta MČ Brno-Bohunice pan Antonín Crha, děkujeme.)


obrazy

události

7. 9. 1947
Znovuodhalení pomníku T. G. Masaryka


stavby

Orlovna
Hraničky 5/301


objekty

T. G. Masaryk
pomník: Běloruská 2-4/01


městská část

MJ


Aktualizováno: 07. 08. 2023