Zahájení projektu CIVITAS

15. 9. 2008


charakteristika

Město Brno se přihlásilo k trvale udržitelnému rozvoji v oblasti hromadné dopravy v rámci konsorcia CIVITAS - ELAN, které dále tvoří Lublaň (Slovinsko), Záhřeb (Chorvatsko), Gent (Belgie) a Porto (Portugalsko).
DPMB a město Brno připravili čtyřletý projekt, jehož cílem je zlepšení kvality hromadné dopravy ve městě. Součástí je také výměna zkušeností a příkladů dobré praxe.


zajímavosti

Projekt byl zahájen 15. 9. 2008 podpisem grantové dohody na čtyři roky. Celkový rozpočet projektů DPMB je 1 149 240 EUR, z toho příspěvek Evropské komise by měl činit 588 000 EUR.


poznámka

CIVITAS umožní: zavedení minibusů (postupně se objeví pět nízkopodlažních minibusů, které umožní přepravu až šesti invalidních vozíčků, jednoduchou úpravou interiéru mohou být vozy uzpůsobeny i na standardní uspořádání a nasazeny na méně vytížených spojích, kde je provoz velkého autobusu neekonomický), dálkovou regulaci topení v tramvajích a trolejbusech (cílem je snížení nákladů na nákup elektřiny), zavedení dálkové diagnostiky stavu jízdenkových automatů (do automatů bude postupně instalován speciální modul, který předá informaci o stavu automatu do centrály. Údržba může reagovat okamžitě na vzniklé poruchy, protože dosud se mohlo stát, že automat byl mimo provoz i několik dnů).
Statutární město Brno bude realizátorem dalších opatření (integrované centrum mobility, kampaň pro zvýšení využívání MHD, vytvoření diskusní platformy o plánování intermodálních přestupních uzlů).


prameny, literatura

události

17. 9. 2009
Nový minibus pro přepravu tělesně handicapovaných
realizace první části projektu CIVITAS - zavedení minibusů


Menš


Aktualizováno: 26. 06. 2018