Projednání návrhu na zadání orientačních tabulek

5. 12. 1946


charakteristika

Komise pro správu materiálií města Brna projednala návrh na zadání orientačních tabulek pro nová označení přejmenovaných ulic i jednotlivých domů.


zajímavosti

Bylo potřeba asi 4 000 nárožních tabulí a 30 000 domovních štítků. Celkový náklad činil asi 2 000 000 korun zařazených do mimořádného rozpočtu. Celá akce měla trvat přibližně 1 rok, protože „při dnešních výrobních možnostech nelze se nadíti větší dodávky než 800 nárožních a asi 2 000 domovních tabulek“.


poznámka

Projednaný návrh pak měla komise pro správu materiálií předložit radě města ke schválení.


prameny, literatura

Menš


Aktualizováno: 05. 07. 2018