Založení Hasičského sboru v Líšni

1877


katastr

Líšeň


charakteristika

Sbor dobrovolných hasičů založil Augustin Holínka. Složení prvního výboru bylo následující: Augustin Holínka (velitel jednotky), kovář Rudolf Sobotka (první náčelník), učitel Josef Šimek (druhý náčelník), správce velkostatku František Šmahel (jednatel a pokladník), farář Metoděj Hošek (člen výboru), pekař Jan Knobl (člen výboru). Dobrovolný sbor nesl název Sbor dobrovolné jednoty hasičské.


zajímavosti

V prvních letech činnosti byla práce hasičů zkomplikována sporem mezi sponzorem A. Holinkou a samotným sborem. Výsledkem sporu bylo zabavení veškerého hasičského nářadí a výzbroje samotným Holinkou. Proto obec musela založit nový hasičský sbor a financovat jej z vlastních prostředků.


poznámka

Nově ustanovená Dobrovolná jednota hasičská zahájila činnost v roce 1897. Od obce získala ruční stříkačku a nejnutnější výzbroj, postupně však museli hasiči veškeré vybavení splácet. V Líšni tak existovaly 2 dobrovolné sbory hasičů až do března 1899, kdy došlo ke sloučení.osoby

Metoděj Hošek
člen výboru


městská část

MJ, MŠ


Aktualizováno: 10. 07. 2018