Kapitulace královské posádky na Špilberku

12. 2. 1469


ulice


charakteristika

Posádka na hradě Špilberku ve službách českého krále Jiřího z Poděbrad se po téměř 8 měsících obléhání (od konce června 1468) vzdala - za podmínku možnosti čestného odchodu se zbraní - uherskému vojsku krále Matyáše Korvína.


zajímavosti

Už 10. května 1467 dala městská rada brněnská přečíst z kazatelen kostelů bulu papeže Pavla II., jíž byl český král Jiří z Poděbrad prohlášen za kacíře a proto mu vypověděla poslušnost.
Na Špilberku však byla už před tím usazena královská posádka, jíž velel Viktorin, syn Jiřího z Poděbrad a ta zůstala králi věrná a Brnu pak působila různé potíže a škody. Brno se proto spojilo s uherským králem Matyášem Korvínem, zetěm českého krále Jiřího z Poděbrad, jehož uherské vojsko poté zahájilo boj proti špilberské posádce.


stavby

Hrad a pevnost Špilberk
Špilberk 1/210


městská část

Jiv


Aktualizováno: 14. 07. 2018