Oslavy jubilea Filharmonického spolku Beseda Brněnská a Pavla Křížkovského

15. 5. 1910číslo orientační

8


katastr

Brno-město


charakteristika

V jubilejním roce skladatele Pavla Křížkovského se v Brně konala velká národní slavnost k 50 letům trvání Filharmonického spolku Beseda brněnská, spojená s 1. sjezdem českých pěveckých spolků v Besedním domě.
Sjezdu se účastnilo kolem 800 členů několika desítek pěveckých spolků z Čech, Moravy, Slezska a Dolních Rakous.
Už v sobotu se zde konal slavnostní koncert. V neděli před polednem se mohutný průvod (údajně 15 až 20 tisíc účastníků) nejen pěveckých, ale i dalších národních spolků a korporací s prapory odtud vypravil ke starobrněnskému klášteru, kde byla Křížkovskému odhalena pamětní deska (autor O. Španiel) s motivem "Utonulá".


účastníci

dr. Otakar baron Pražák, předseda "Besedy", hlavní řečník,
představitelé a členové pěveckých spolků


zajímavosti

V pondělí 16. května odjeli účastníci sjezdu do Moravského krasu na prohlídku nově otevřených jeskyní - Punkevních a Kateřinské, v jejímž dómu zazpívali.


prameny, literatura

Tisk

"LN"


události

6. 11. 1860
První česká beseda v Brně


osoby

Pavel Křížkovský
hudební skladatel Otakar Pražák
hlavní řečník na slavnosti


objekty

P. Křížkovský
pamětní deska: Mendlovo náměstí 1/02


Jiv


Aktualizováno: 18. 01. 2020