Krematorium zvířat Brno, s.r.o. zahájilo zkušební provoz

28. 9. 2003


ulice

číslo orientační

11a


nej...

Česká republika
první a jediné zařízení tohoto typu v České republice


charakteristika

Majitelé pan František Foltýn a Jiří Bezděk se dlouhá léta zabývají výrobou kremačních technologií pro lidská krematoria u nás i v zahraničí. A právě v zahraničí jsou naprosto běžná i krematoria pro zvířata. Proto se rozhodli podobné zařízení zrealizovat i u nás.
Technicky zkonstruovat kremační pec pro zvířata nebyl žádný problém - má obdobné parametry jako kremační zařízení pro lidi. Liší se pouze ve velikosti spalovací komory.
S vlastním provozem ovšem čekaly legislativní komplikace. V té době (rok 2003) totiž u nás Veterinární zákon neumožňoval asanaci mrtvých zvířat ze zájmových chovů jiným způsobem, než způsobem kafilerním. Naštěstí zákon na žádost pracovníků Krematoria zvířat byl upraven a zkušební provoz mohl být zahájen. Během této doby celé zařízení krematoria prošlo úspěšně všemi povinnými testy a zkouškami a výsledkem byla certifikace a ocenění kremační technologie zlatou medailí na mezinárodním veletrhu pohřebnictví Venia.
V roce 2008 se rozhodlo o přestavbě krematoria z důvodu nedostačujících prostor. V červnu téhož roku byla otevřena další část krematoria s novou obřadní a přijímací místností s bezbariérovým přístupem včetně sociálního zařízení.


zajímavosti

Další novinkou od roku 2008 je možnost sledování rozloučení a vlastní individuální kremace pomocí on-line kamer na internetových stránkách krematoria. Klientům jsou předány instrukce pro přihlášení i s přihlašovacím kódem, který je platný po celou dobu kremace a po ukončení kremace je zrušen.
Lidé, kteří službu Krematoria zvířat využijí, mají společné to, že chtějí umožnit důstojný odchod svému kamarádovi. Po několikaletém soužití se zvířecím kamarádem jim není jedno, co se stane s jeho tělesnou schránkou. Lidé mají ke svým zvířátkům mnohdy lepší vztah než sami k sobě a což potvrzuje i fakt, že v krematoriu není žádná nevyzvednutá urnička.


poznámka

Krematorium je určené pro psy, kočky a jiné drobné zvířectvo, jako je například fretka, morče, králík, laboratorní potkan, křeček, papoušek či třeba želva. Poplatek za žeh se odvozuje od váhy zvířete. Klienti musí splnit i některé administrativní podmínky a dodat např. ohledací list od veterináře, očkovací průkaz zvířete a čestné prohlášení, že zvíře nikoho v poslední době nepokousalo.
Cena za zpopelnění se pohybuje od 1500 do 3800 Kč, slevu mají majitelé vodicích a asistenčních psů. Zájemci o speciální urnu či rakev si musí připlatit.prameny, literatura

městská část

související odkazy

Ma


Aktualizováno: 23. 09. 2018