Zřízení tělocvičného odboru mládeže při tuřanské Svornosti

13. 1. 1909


katastr

Tuřany


charakteristika

Byly to počátky tuřanského Orla. Prvním starostou byl jmenován Josef Ondra. Dne 20. června se Orel poprvé ukázal na veřejnosti a 5. září se zúčastnil prvního orelského sletu ve Vyškově.
Za první světové války Orel zanikl, poněvadž většina členů odešla na vojnu. Po válce 16. května 1921 si mládež založila Omladinu, kterou 26. března 1922 změnila opět v Orla.
Prvním starostou po válce byl tuřanský kaplan pater Augustin Richter, vzdělavatelem pater Dominik Pecka. Dne 24. srpna 1924 byl v Tuřanech župní slet.


prameny, literatura

Ostatní literatura

"Tuřany ve Svornosti"


osoby

Josef Ondra
první starosta


městská část

MJ


Aktualizováno: 08. 01. 2019