Předání nově upraveného památníku v Brně-Novém Lískovci veřejnosti

6. 11. 1957


ulice

číslo orientační

2


charakteristika

V předvečer oslav 40. výročí VŘSR byl veřejnosti předán nově opravený památník v Brně-Novém Lískovci.


účastníci

zástupci škol, podniků, složek NF a občanů


poznámka

Protože státní banka na žádost „Komitétu pro vybudování pohřebiště a Památníku padlým Rudoarmějcům a obětem fašismu v letech 1939–1945“ neuvolnila uloženou peněžní částku (stará měna), nedošlo ke zhotovení a umístění původně plánované sochy (kopie sochy z Dukly) a také pamětní deska popravených a umučených občanů v letech 1939–1945 byla osazena až v tomto roce.
Původní pomník z pálených cihel byl vážně narušen povětrnostními vlivy, proto prošel generální rekonstrukcí a byl obložen švédskou žulou. Potřebné finance uhradil odbor výstavby městského národního výboru v Brně.
Předtím o údržbu pohřebiště a památníku pečovali místní výbor Národní fronty a místní výbor Svazu protifašistických bojovníků, po roce 1957 byla péče předána Technické a zahradní správě města Brna.události

5. 5. 1946
Předání památníku v Brně-Novém Lískovci veřejnosti 20. 8. 1945
Předání pohřebiště RA v Brně-Novém Lískovci


objekty

oběti druhé světové války
pomník: Rybnická 2/01


městská část

související odkazy

Menš


Aktualizováno: 29. 06. 2018