Sčítání obyvatel Bohunic v roce 1857

31. 10. 1857


katastr

Bohunice


charakteristika

Sčítáním lidu roku 1857 bylo zjištěno, že Bohunice mají celkem 65 domů a 418 obyvatel.


zajímavosti

Počet domů a obyvatel v jednotlivých letech:
rok 1834: 60 domů a 309 obyvatel
rok 1870: 68 domů a 435 obyvatel
rok 1880: 82 domů a 583 obyvatel
rok 1890: 88 domů a 891 obyvatel
rok 1900: 127 domů a 1004 obyvatel
rok 1921: 202 domů a 1463 obyvatel.


prameny, literatura

Archivní pramen

"Kronika obce Brno-Bohunice"


městská část

MJ


Aktualizováno: 11. 07. 2018