Založení mateřské školy v Brně-Bohunicích

11. 12. 1922


ulice

číslo orientační

25


katastr

Bohunice


charakteristika

Mateřská škola byla umístěna v budově bývalého chorobince. Současně s otevřením školky byla otevřena i zahrada, která byla naproti budově přes ulici.
Učitelkou mateřské školy byla ustanovena Anežka Hulová, opatrovnicí Emilie Čoupková z Bohunic. Zapsáno bylo 65 dětí.


prameny, literatura

Archivní pramen

"Kronika obce Brno-Bohunice"


městská část

související odkazy

MJ


Aktualizováno: 08. 07. 2018