Obnovení činnosti Sokola v Husovicích

12. 6. 1945


katastr

Husovice


charakteristika

Obnovení činnosti husovického sokola bylo zahájeno 12. června 1945 cvičením všech složek (196 členů, 95 dorostu a 406 žactva). Na valné schůzi 19. července 1945 bylo přítomno 209 členů.
Předseda Ferdinand Drahoš vzpomenul těžkých dob a vyčíslil škody, které jednota utrpěla též na majetku válečnými událostmi (2 656 798 Kčs).


prameny, literatura

události

28. 5. 1936
Oslavy 50. výročí vzniku Sokola v Husovicích 1. 5. 1890
Položení základního kamene k první sokolovně v Husovicích 10. 9. 1886
První cvičení TJ v Husovicích 18. 5. 1886
Založení TJ v Husovicích


městská část

MJ


Aktualizováno: 23. 05. 2019