Ustavující valné shromáždění geologického spolku Werner-Verein

22. 4. 1851 (1851–1866)


místo

Brno


charakteristika

Spolek Werner-Verein zur geologischen Durchforschung von Mähren und Schlesien měl za úkol prozkoumat geologické složení Moravy a Slezska.
Od roku 1852 vydával své ročenky, svoji činnost ukončil v 1866 vydáním velké geologické mapy Moravy a Slezska.


účastníci

Albin Heinrich, předseda spolku,
Dr. Friedrich Anton Kolenaty (Kolenati), zástupce


zajímavosti

Návrh založení spolku přednesl prof. JUDr. Otto Bernard Gottlieb von Hingenaun při sjezdu geologů, konaném v Josefovském údolí u Blanska 25. 9. 1850 na počest 100. výročí narození budovatele geognosie Abrahama Gottloba Wernera (1750? –1817).


poznámka

Předsedou byl zvolen Albin Heinrich a jeho zástupcem dr. Friedrich Kolenatý.osoby

Albin Heinrich
první předseda spolku Friedrich Kolenaty (Kolenati)
zakládající člen, zástupce spolku Otto Bernard Gottlieb von Hingenau
zasloužil se o založení spolku


MŠ, Kal


Aktualizováno: 12. 04. 2019