Založení Masarykovy univerzity v Brně

28. 1. 1919


charakteristika

Zákonem č. 50 z 28. ledna 1919, jímž byla zřízena Masarykova univerzita v Brně o čtyřech fakultách (právnické, lékařské, přírodovědecké a filozofické), došlo svého naplnění dlouholeté úsilí o druhou českou univerzitu.


zajímavosti

návrh zákona o zřízení druhé české univerzity v Brně podali 15. listopadu 1918 poslanci Alois Jirásek a Karel Engliš
události

5. 4. 1968
Jednání o znovuzřízení právnické fakulty v Brně 3. 10. 1960
Přejmenování Masarykovy univerzityKal


Aktualizováno: 08. 07. 2018