Návštěva kardiochirurga Christiana Barnarda na lékařské fakultě v Brně

10. 9. 1969číslo orientační

2


místo

Katedra patologické fyziologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity


nej...

svět
Christian Barnard provedl v Kapském Městě v roce 1967 první úspěšnou transplantaci srdce


charakteristika

U příležitosti mezinárodního sympozia "Přístrojová technika pro transplantace a náhrady srdce", které se konalo 9.–12. 9. 1969 v Brně, profesor Christian Barnard, světově proslulý kardiochirurg a průkopník transplantace srdce, navštívil katedru patologické anatomie LF UJEP, hlavní řešitelské pracoviště státního výzkumného úkolu Podpora a náhrada srdce srdcem umělým.


účastníci

Christian Barnard, kardiochirurg a průkopník transplantace srdce,
Jaromír Vašků, přednosta katedryprameny, literatura

článek v odborném periodiku

"Návštěva prof. Christiana Barnarda v ČSSR"


osoby

Jaromír Vašků
předseda Katedry patologické fyziologie LF MU


stavby

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Komenského náměstí 2/220


městská část

související odkazy

Kal


Aktualizováno: 29. 06. 2018